Breaking News
Home - National Highlights - Mesaz Minis Meriton alokazyon Lazournen Enternasyonal Lafanmir

Mesaz Minis Meriton alokazyon Lazournen Enternasyonal Lafanmir

Minister-Vincent-Meriton«Nou pei i valoriz drwa sak manm fanmir: Kontan nou fanmir»
«Ozordi le 15 Me i Lazournen Enternasyonal Lafanmir. Nou zwenn avek lemonn pour reflesir lo lenportans lafanmir dan lasosyete.

«Tenm ‘Nou pei i valoriz drwa sak manm fanmir: Kontan nou fanmir’ i demontre valer lafanmir. I sinifi lenportans bann endividi konman bann akter fondamantal dan lavi familiyal. Me pli enportan, sa tenm i reafirm responsabilite ki nou annan anver nou fanmir.

«Nou fanmir i sa premye kominote ki nou grandi e viv ladan. Kot nou aprann bon labitid ek fason fer. I enportan alor ki nou kontan nou fanmir. Ki nou pran swen avek nou zanfan, avek nou vye paran, e siport kanmarad.  Ler nou kontan nou fanmir, nou osi kontan sa gran fanmir Seselwa ki nou tou nou apartyen. Nou kontan nou pei Sesel.

«Byento nou pou vwar lansman en Polisi Nasyonal pour Lafanmir. Sa polisi i rezilta direk Progranm Renesans Sosyal. I en polisi ki pou asir plis byennet, stabilite e bon fonksyonnman fanmir Seselwa.

«Polisi i rekonnet ki natir e striktir nou bann fanmir in sanze. Son bi prensipal se pou donn plis sipor bann fanmir pour desarz zot fonksyon.

«Se pour sa rezon ki nou pe propoz plis mezir pour permet nou bann fanmir kontinyen viv byen, pour ed bann ki pe fer fas avek problenm sosyal, pour ofer fasilite ‘child care’ avek paran ki pe travay,  e lezot progranm pour zot zanfan, pour permet bann manman tousel leve e debrouye san ki zot zanfan i ganny neglize. Polisi pou ankouraz bann zonm ek papa pour vin pli konsyan zot rol ek responsabilite.

«Nou granmanman ek granpapa ti ede dan lavi zenn fanmir. Realite i ki ozordi i annan an mwayenn zis 4 dimoun ou mwens dan 75% lakour dan Sesel. Sa bann gran fanmir lepase ki bokou nou ti viv ladan nepli. Mazorite nou zanfan pa pe grandi avek sa sipor, striktir ek gidans familiyal ki ti egziste 40-an pase.

«Nou responsabilite alor atraver sa polisi se pour kre nouvo striktir e servis dan kominote, dan ‘housing estates’, dan lekol, pour donn koudmen bann paran ki pe travay. Pour annan progranm, fasilite ek sipervizyon anplas pour zanfan. Pour pa les zanfan alatrenn e tonm dan move lenfliyans. Paran pou bezwen zwe zot rol. Vin devan e itiliz bann servis ki an plas pour zot zanfan. Si nou fer sa zefor neseser, mon asire ki nou pou vwar lafanmir pli solid e pli stab dan Sesel.

«Mon swet tou fanmi dan Sesel en bon lazournen. Annou priye ki nou fanmir i toultan la dan nou kote.»

 

 

Developers: Cyberwave