Breaking News
Home - National Highlights - Rali SNP Roche Caiman

Rali SNP Roche Caiman

1snp‘Nou anvi ki Seselwa i aret viv dan lafreyer’

«Nou anvi ki pep Seselwa i aret viv dan lafreyer, ki Seselwa i repran son lavi e ki nou kapab ankor en fwa annan bann fanmir ek kominote ki solid.»

Sa ti parol lider Seychelles National Party (SNP) Wavel Ramkalawan letan i ti pe adres son bann siporter dan en rali Dimans apremidi lo laplenn Roche Caïman.

Ver 2er apremidi avan rali, sa parti ti organiz en motorcade ki ti konmans kot Stad Popiler, al ver rezyon nor an pasan par St Louis, Bel Ombre, fer letour par Glacis e fini Roche Caïman.

Kot rali limenm, serten manm egzekitif SNP ti adres lafoul lo detrwa size tel ki fleo drog, koripsyon, diskriminasyon ek viktimizasyon parmi lezot ankor.

Msye Ramkalawan, ki ti dernyen pour pran laparol, ti dir ki depi sa 23-an ki parti in egziste, zot in toultan lite e lager pour lademokrasi dan Sesel e ki sa pou finalman arive apre le 5 Desanm.
2snp«Nou anvi laliberte. Nou anvi ki pep Seselwa i aret viv dan lafreyer, ki Seselwa i repran son lavi e ki nou kapab ankor en fwa annan bann fanmir ek kominote ki solid e nou pou kapab annan nou en pei kot nou pou kapab dir tre for ki Sesel i pour Seselwa,» i ti dir.

Msye Ramkalawan ti osi koz lo size drog kot i ti donn en lavertisman (warning) bann ‘Escobar’ ki son parti pou elimin zot pratik dan Sesel apre le 5 Desanm.

Parmi bann lezot manm ki ti adres lafoul ti reprezantan sa parti pour Roche Caïman, Desheila Bastienne kot i ti demann bann zabitan pour vot pour en gouvernman SNP ki ava ed zot pour soulaz tou zot bann problenm ek difikilte ki zot pe pas atraver dan Roche Caïman.

Dezyenm pour pran laparol ti kandida vis-prezidan SNP Roger Mancienne kot i ti reasir lafoul ki li i napa okenn dout ki se SNP ki pou ganny sa eleksyon.

«SNP pou anmenn en nouvo kalite gouvernman Sesel. Omoman ki nou form nou gouvernman, nou pou anmenn tou Seselwa ansanm konman en sel fanmir. Nou pou retir divizyon ki egziste dan pei,» i ti dir.

Sete santer David Andre avek Alain Ernesta ki ti sof lafoul avek bann sanson politik sa parti. Lafoul ti disperse dan pti fernwanr parey zot ti vini, dan en motorcade, kot zot ti zwenn avek motorcade siporter parti Lalyans Seselwa ki ti pe desann lo highway e kontiny selebrasyon ansanm. Parti Lalyans Seselwa ti a pe fer zot rali dan sid Mahe.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave