Breaking News
Home - National Highlights - Sendikalis Olivier Charles i mor a laz 84-an

Sendikalis Olivier Charles i mor a laz 84-an

olivier-CharlesSe avek profon regre ek tristes ki Parti Lepep in anons lanmor Msye Olivier Charles, enn bann veteran parti o-pouvwar Sesel e enn bann manm Fondater SPUP/SPPF ek Parti Lepep.

Msye Charles ti mor yer bomaten Lopital Sesel a laz 84-an apre en tre kourt maladi.

Dan en kominike, Parti Lepep i dir ki Msye Charles – ‘Charlie’ parey tou dimoun ti konn li avek lafeksyon – ti enn parmi premye mobilizater travayer Sesel. Konman en sendikalis angaze, i ti en manm fondater Federasyon Linyon Travayer Sesel (SFWU).

I ti zwenn SPUP an 1964 e i ti parmi bann manm ki ti servi pli lontan lo Komite Santral sa parti.

Prezidan Parti Lepep, Msye James Michel, in dekri Msye Charles konman en «zanfan distenge Sesel, en patriyot ki ti lit pour laliberte ek lazistis sosyal».

«Son lanmor», Prezidan Michel ti azoute, «i atriste profondeman pa zis militan Parti Lepep, me tou Seselwa akoz konba Charlie ti pour tou Seselwa.»

«Sete en zonm kouraze, en zonm avek bann prensip nob, me en zonm senp, enb, touzour akeyan, ki’n kontribye enormeman dan devlopman nou pei,» Prezidan Michel ti dir.

«Charlie, par son aksyon ek son vizyon, in tous plizyer zenerasyon Seselwa. Nou pou rapel li sirtou pour son kontribisyon eroik anver konstriksyon en sosyete pli zis e pli ekitab, e pour son konba pour drwa travayer. Parti Lepep in perdi en veritab model, en sours lenspirasyon e en zanmi fidel,» Prezidan Michel ti terminen.

Per fondater parti, Msye France Albert René, Prezidan Parti, Msye James Alix Michel, ek sekreter zeneral parti, Msye Danny Faure, ensi ki tou manm komite santral Parti Lepep in eksprim zot profon sagren a lanons lanmor Msye Olivier Charles.

Msye Charles i kit deryer son partener ek son trwa zanfan ensi ki en gran fanmir Parti Lepep.

Detay servis finerer Msye Charles pou ganny kominike plitar.

Source : Seychelles NATION

 

Developers: Cyberwave