Breaking News
Home - National Highlights - Seri rankont avek bann paran anba tenm ‘Ledikasyon mon zanfan, mon devwar’:

Seri rankont avek bann paran anba tenm ‘Ledikasyon mon zanfan, mon devwar’:

paranPa bokou paran ki’n asiste premye rankont

Minister Ledikasyon in lans en  seri rankont anba tenm ‘Ledikasyon mon zanfan, mon devwar’.

Premye rankont ti devret fer yer dan Sant Kominoter Beau Vallon pour bann paran ki zot zanfan i lekol primer Bel Ombre, Glacis, Beau Vallon ek segonder Beau Vallon.

Parkont, pa bokou paran ki ti pran par.  Alor Sekreter Prensipal pour Pti Anfans, Primer ek Segonder Merida Delcy ti dir ki menm si turn-out pa ti bon zot pa pe dekouraze akoz i selman premye rankont e Beau Vallon i en landrwa kot i toultan annan bokou dimoun dan bann rankont. Alor zot pou senpleman donn en nouvo dat pour en lot rankont dan sa distrik.

«Tou dimoun pe koz lo la: marnmay i pli pa bon, marnmay i malelve, marnmay i lager. Savedir mon krwar sa ki konsern konportman zanfan i konsern Minister Ledikasyon e i osi konsern bann paran,» i ti dir.

I ti azoute ki bann paran i devret partisip dan prosesis ledikasyon zot zanfan e ki zot devret vin bann ko-partener oubyen ko-edikater zot zanfan.

«Sa bann rankont i anna pour bi partaz lenformasyon e rod lopinyon bann paran e pran zot bann rekomandasyon sirtou lo kote disipilin dan lekol pour ki ler bann etidyan i retourn lekol pour sa dezyenm trimes zot ava pli rantab, pli prodiktiv e kot i ava annan mwens problenm avek bann zanfan,» i ti dir.

Bann rankont pou termin le 13 Me e bann zofisye ledikasyon pou pas dan tou bann distrik kot i annan en lekol segonder ki afilye avek en lekol primer.

Ozordi en lot rankont pe fer 2er apremidi dan lasal konferans STC, SemenLatanier, pour lekol Mont Fleuri segonder, Mont Fleuri primer ek La Misère primer.

Source : Seychelles NATION

 

Developers: Cyberwave