Breaking News
Home - news - Artis i ganny envite pour partisip dan konpetisyon sanson pour Lazournen Nasyonal

Artis i ganny envite pour partisip dan konpetisyon sanson pour Lazournen Nasyonal

Komite Organizater Lafet Nasyonal in lans en konpetisyon sanson pour lokazyon Lafet Nasyonal ki sa lannen pou selebre le  29 Zen, zour lanniverser nou lendepandans.

Sa konpetisyon ti ofisyelman lanse Zedi apremidi par en manm komite Lorganizasyon Lafet Nasyonal, Manmzel Benjamine Rose, ki osi sekreter prensipal pour kiltir. Sa ti fer pandan en konferans de pres kot Bibliotek Nasyonal.  Manmzel Rose ti akonpannyen par sef egzekitif Konsey Nasyonal pour Lar (Nac) Jimmy Savy. Se Nac ki pou zer lorganizasyon sa konpetisyon.

Manmzel Rose in eksplike ki bi sa konpetisyon se pour ede devlop sa sans patriotizm e lanmour pour nou pei, zwa de viv, linite e lezot norm e valer pozitiv ki fer nou konman Seselwa, e kontribye pour inifye nou konman en pep.

Anmenmtan, sa bann nouvo sanson a ede devlop kreativite parmi bann artis.

Msye Savy in azoute ki bann konpozisyon i devret anliny avek tenm nasyonal pour sa lannen, ‘Mon kontan Sesel’. In osi donn bann kriter pour sa konpetisyon.

Fodre ki sanson i orizinal e fodre pa ki in partisip dan okenn lot konpetisyon oparavan, ni ganny anrezistre pour en lot rezon. Fodre pa ki in difize lo okenn medya e dan okenn laform avan sa. Sa i kapab lo radyo, televizyon, internet, dan spektak, dan diskotek, eksetera. Fodre osi ki dirasyon bann sanson i mwens ki senk minit.

Konpetisyon i ouver pour tou Seselwa nenport ki laz ki kapab partisip solo, an dyouo ou an group. Zot kapab vin avek nenport stil lanmizik e dan nenport nou trwa lalang nasyonal.

Bann artis i kapab kolekte form lanrezistreman kot Nac e zot annan ziska Mardi le 26 Me 2015 pour soumet zot sanson lo en CD, akonpannyen avek en lakopi parol. Fodre pa ki zot oubliye pour osi presize lekel ki oter, konpoziter e enterpret sanson. Dat limit pour anmenn zot sanson lo CD i le 26 Me.
Bann pri pour sa konpetisyon i konm swivan : 1e  pri : 50 mil roupi ; 2enm pri : 25 mil roupi ; e 3enm pri : 10 mil roupi.

Komite Lorganizasyon Lazournen Nasyonal in dekri sa bann pri konman « tre atiran e ki kapab kouver tou fre bann artis ki partisipe».

Se en group ziri sorti dan medya, Konservatwar Lanmizik, Sosyete Oter e Konpoziter Sesel (Sacs) e lasosiasyon mizisyen Seymas ki pou ziz sa konpetisyon sanson.

Developers: Cyberwave