Breaking News
Home - news - Bal asosye, Vibrasyon Kreol i ferm rido lo 31enm Festival Kreol

Bal asosye, Vibrasyon Kreol i ferm rido lo 31enm Festival Kreol

2balmarengoParey in leka sak lannen kot bokou dimoun i partisip dan sa de bal asosye ki fer kot Restoran Sea Front Maison Du Peuple e osi kot Lenstiti Kreol Enternasyonal Au Cap, sa lannen pa ti en leksepsyon.

Me apard sa de bal ki atir en gran kantite dimoun, sa lannen ti osi annan en gran manifestasyon mizikal oplenner kot Sant Kiltirel Nasyonal e sa ti atir plis dimoun ankor.

Dan sa manifestasyon mizikal, plizyer santer ti’n zwenn ansanm pour sant bann sanson zot defen koleg François Havelock ki ti mor 3-an pase.

Bann gran non dan lanmizik Kreol Seselwa parey Jean-Marc Volcy, Philip Toussaint, John Wirtz, Joseph Sinon, Thomas Knowles, Smash Kid e lezot ankor ti fer rezonnen bann sanson sa segatye Seselwa ki ankor tre popiler avek son bann sanson parey Dibyen, Lekel sa pei, Dibwa Drive, Fer li krwar, Dile Nido…

3balEnn bann organizater sa manifestasyon popiler, Basil Bouchereau ki ti osi producer François, i dir sa santer in kit en kantite travay deryer ler in mor e bann artis in pran sa linisyativ pour reviv e selebre enpe son lavi pandan sa moman Festival Kreol.

“François ti annan bokou sanson e sa spektak ti zis pour li,” Msye Bouchereau i dir.

Apre ki bann santer ti’n fini fer zot performans piblik, zot ti kontinyen danse dan en disko kreol touzour avek bann sanson François.

Lo kote sa de bal asosye, lanbyans laba ti so menm e lasal ti plen parey labitid avek bann pti manzay ek lasoup so.

Sete yer granmaten ki sekreter prensipal pour kiltir Manmzel Benjamine Rose ti ganny loner pour ferm sa bal kot Lenstiti Kreol 1balEnternasyonal Au Cap.

“Mon oule remersye tou Seselwa ki’n fer sa enn festival en sikse. Ansanm nou’n selebre dan lape ek linite konman en vre pep kreol,” Manmzel Rose ti dir sa lafoul ankor eksite e dan lanbyans apre en nwit lo zot lipye.

Manmzel Rose in donn randevou pour 32enm bal lannen prosenn.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave