Breaking News
Home - news - CEPS i lans son progranm zenn volontarya

CEPS i lans son progranm zenn volontarya

meritonPlatform sosyete sivil Sesel, CEPS, in lans en nouvo progranm pour ankouraz e motiv bann zenn pour adopte volontarya konman en valer fondamantal e en fason pour kontribye anver kominote.

Bi sa progranm se pour promouvwar e ranforsi zenn volontarya konman parti partisipasyon sivik dan devlopman nasyonal.

Lansman ofisyel sa progranm ti fer resaman dan Sant Lazenes English River dan prezans Vis-Prezidan Vincent Meriton, tyermenn CEPS Jules Hoareau, sekreter prensipal pour lazenes ek spor Fabian Palmyre, parmi lezot envite.

Letan i ti pe adres bann ki ti prezan, Vis-Prezidan Meriton, ki osi responsab bann zafer sosyete sivil, ti dir ki i ankourazan pour en pei ler i vwar son lazenes aktiv e konsyansye.

“I pozitiv pour nou kominote ler lazenes i vin devan, pare pou kontribye, ” Msye Meriton ti dir.

I ti salye sa bann zenn ki’n anbark lo sa nouvo progranm “pour montre ki zenn Seselwa pa pe drive, ki se zot ki reprezant sa nouvo zenerasyon vibran e ranpli avek lenerzi ki pou anmenn Sesel pli devan”.

“Me ozordi, pa zis lazenes ki nou devret rekonnet. Parey nou tou nou konnen, zenn i touzour bezwen siport e gidans. Zot merit lankourazman e bon lankadreman pour reisir. Paran, ansennyan ek lezot manm kominote i kapab fer en gran diferans. Ozordi, nou pe osi vwar lenportans en sosyete sivil ki dinamik e inovativ. Mon felisit CEPS pour sa linisyativ, ” Msye Meriton ti dir.

I ti fer resorti ki se sa kalite langazman ki nou bezwen si nou anvi adres bann diferan defi ki devan nou.

“Gouvernman lo li tousel pa kapab rezourd tou problenm. Gouvernman lo li menm napa tou solisyon.Nou bezwen alor plis kolaborasyon, plis kordinasyon e plis partenarya pour ki nou anmenn en lapros ini dan fason ki nou vwar e adres bann defi ki nou vwar otour nou,” i ti dir.

I ti dir i kontan pour vwar ki 2 lafors mazer nou sosyete – lazenes ek sosyete sivil – in zwenn ansanm e pe kolabore pour byenet Sesel.

“Lazenes i lavenir e ler ou azout zot lafors avek bann kalite ki sosyete sivil i reprezante, mon konvenki ki nou pou vwar en diferans, ” i ti dir.

I ti dir avek bann zenn ki sa progranm ki zot pe anbark lola i enn ki pou anmenn enorm benefis dan lavi lezot.

“Dan plizyer domenn ek lenstans, zot pou aprann valer partaz zot letan avek lezot. Zot pou apresye lenportans donnen san ekspekte ganny okenn keksoz an retour. Zot pou realize ki zot kapab fer en diferans, ki zot annan dan sakenn de zot sa potansyel pour anmenn sanzman pozitiv dan bokou sitiasyon. Me konnen osi, ki kantmenm ki travay volonter pa peye, i en aktivitie ki pou anrisi zot karakter ek personalite, ” Msye Meriton ti dir.

I ti ankor en fwa remersye CEPS pour sa “langazman serye” ki pe ganny demontre atraver sa progranm zenn volontarya.

“Gouvernman i rekonnet travay signifikan ki zot pe anmennen pour byennet nasyon Seselwa e mon le reasir zot ki tou zefor posib pou ganny fer pour ranforsi sa bon kolaborasyon ki nou’n devlope dan sa bann derneyn lannen, » i ti dir.

Dan en pti mesaz remersiman, Manmzel Axel Bodwell ti remersye CEPS “pour kree sa loportinte pour nou. Pour rekonnet ki nou bann zenn nou annan en rol pour zwe e ki nou osi nou annan en par dan kontribisyon ki sosyete sivil pe fer dan pei”.

I ti dekri sa nouvo progranm zenn volontarya konman en laport ki’n ouver pour bann zenn.

“I en loportinite ki’n ganny met devan nou pour pran nou plas konman sitwayen e ede fer lavwa sosyete sivil pli for. Loportinite i la pour nou ozordi pour nou donn nou lekor en lot tit e sa se volonter,” Manmzel Bodwell ti dir.

“Ozordi CEPS i kree plis loportinite pour nou e met a nou laporte bann lasosiasyon ki bezwen bann zenn parey nou pour donn en koudmen dan bann diferan sekter ek domenn. An edan lezot, nou pou pe osi grandi e akimil bann skils ek konnesans ki nou napa ozordi,” i ti azoute.

“Annou leve e met nou kominote e pei aker. Annou vin bann volonter. Annou pa demann nanryen an retour. Annou ed bann otour nou,” i ti terminen.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave