Breaking News
Home - news - Dimans Kreol borlanmer ankor en sikse

Dimans Kreol borlanmer ankor en sikse

plageDimans Kreol borlanmer i en aktivite tradisyonnel ki toulezan i aparet lo progranm Festival Kreol, e sa lannen in pa’n en leksepsyon.

Atraver tou sa ki i ofer, Dimans Kreol borlanmer i donn lokazyon pour redekouver nou kiltir ek bann valer kreol atraver diferan aktivite tel ki zwe, lavant prodwi lokal, lanmizik, manze ek rafresisman tipikman kreol, eksetera.

Sa lannen, Dimans Kreol borlanmer ti deroul yer kot fun park Anse Royale.

Ti en lokazyon pour tou fanmiy Seselwa dekouver nou larises kreol e reviv nou tradisyon.

Lo konmansman dan bomaten, laplenn ek lans ti enpe vid me lo apremidi ti’n ranpli avek dimoun.

Bann ki ti anvi anmenn en eleman spirityalite dan zot selebrasyon lakreolite ti asiste lanmes kreol 9er bomaten dan Katedral Imakile Konsepsyon avan mont Anse Royale.

Ti osi annan selebrasyon dan lavil Sanmdi dan car park Stad Popiler kot en Bazar Kreol ti pe deroule.

Nou portre i montre en pe lanbyans dan Dimans Kreol borlanmer ki ti fer yer Anse Royale.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave