Breaking News
Home - news - En deba lo bon savwar viv i mark Lazournen Enternasyonal Mize

En deba lo bon savwar viv i mark Lazournen Enternasyonal Mize

psKoman parti aktivite pour mark Lazournen Enternasyonal Mize yer le 18 Me, Mize Listwar Natirel ti organiz en deba enterzenerasyon pour konn sitiasyon ek stati bon savwar viv dan nou sosyete.

Sa ti deroul dan prezans minis responsab pour kiltir Madanm Macsuzy Mondon ek lezot envite enkli sa group ki ti pou partisip dan deba.

Apre bann mo byenveni par direkter bann mize Madanm Beryl Ondiek e lansman sa lazournen par sekreter prensipal pour kiltir Manmzel Cecile Kalebi, tou bann ki ti prezan ti pran par dan sa deba ‘Konman sava nou bann savwar viv?’.

Anliny avek tenm pour sa lazournen sa lannen ki ‘Konekte bann Mize :  Nouvo lapros, Nouvo piblik’, sa deba ti’n organize pour diskite e vwar rol e lenpakt nouvo teknolozi modern lo bann mize e fason ki zot reste relevan, si zot servi teknolozi pour reste konekte avek dimoun ki rod zot servis e rol mize pour promouvwar savwar viv e si vreman teknolozi in pran presedans lo bann bon valer ek savwar viv.

Dan en poenm an giz refleksyon, en travayer mize Jenifa William ti fer en tourdorizon bann savwar viv ki i dir in preski disparet.

“Dir bonzour, bonswar, pardon, silvouple, mersi, non mersi i bann mo ek bon valer ki nou paran ek granparan ti fer sir zot enkilke dan nou depi pti.

Me ozordi tandans i montre ki tousala pe ganny etoufe “par en bann larepons foutan, lesefer, vilger e malonnet”. Lontan nou ti dir la mwan manman letan nou manman ti apel nou me konmela larepons i ‘en, we, akfer mwan’. Ou a dir lekel ki responsab? Eski i sa zenn zenerasyon paran ki responsab pour sa bann sanzman? Eski i sa laliberte konnesans ek teknolozi ki fer zot nepli bezwen personn pour edik zot ? Eski i annan pour fer avek pa koriz zanfan?

“Lontan letan lekol ti fer apel paran, zanfan ti per akoz zot ti konnen zot pe al ganny korize devan zot ansennyan me ozordi se mis ki ganny bate ek paran e sa i fer lapenn e nou pe demande ki pe arive avek nou savwar viv,” Manmzel William ti dir.

“Me nou bezwen admet kantmenm ki i annan zanfan ki bon e pe promouvwar sa bann savwar viv,” i ti fer resorti.

I ti osi met lanfaz lo lenportans bann zwe tradisyonnel ki zanfan ti zwe lontan kot lekol me ki tousala i nepli e zanfan i reste poste lo zot tablet, laptop ek telefonn e nepli zwe bann zwe ki kit zot aktiv e anpes zot vin gro e obez.

En panel enterzenerasyon ki ti konpri Anne Marie Elizabeth (en 3enm-az), Johanna Didon (en zenn antreprener), Tony Mathiot  (en istoryen), David Andre (Mer Lavil) ek Fabian Palmyre (sekreter prensipal pour lazenes) ti reponn kestyon lodyans dan sa deba.

Alafen enn bann zenn ti dir ki nou bezwen aksepte ki i annan bann zenn ki pe fer byen e pe promouvwar bann bon fason viv me ki souvan zot pa ganny rekonnet e zot tou zot pe ganny met dan menm sak.

“Nou bezwen osi rekonnet ki sosyete in evolye me lapolites ek savwar viv i touzour la me petet fason fer ki’n evolye e sosyete, sirtou bann dimoun pli aze, i bezwen vwar e aksepte sa e zot bezwen ed nou bann zenn pour promouvwar sa me nou pa zis zeneralize e abes bann ki pe esey fer zot mye,” sa zenn fir ti dir.

Lo son kote Madanm Elizabeth ti fer resorti ki savwar viv pa konsern zis bann zenn me ki bann ki swadizan i byen edike pa pe promouvwar li.

“Dan bann biro gouvernman kot ou ale dimoun ki donn servis pa reponn bonzour e alor? Nou bezwen al pli profon dan nou rasin e gete kot nou’n al mal e osi donn plis lankourazman bann zenn,” i ti dir.

mizeSource: Seychelles NATION

Developers: Cyberwave