Breaking News
Home - news - Galeri Lar Nasyonal i reouver

Galeri Lar Nasyonal i reouver

Galeri Lar Nasyonal in reouver son laport yer dan batiman Sant Kiltirel Nasyonal.

Sa  ti fer par Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange e ti deroul dan prezans plizyer envite distenge ki ti osi enkli bann artis.

Minis St Ange ti dir ki ti avek bokou lazwa ek lemosyon ki Sesel i reouver son galeri lar apre bokou lannen labsans en tel fasilite.

“Apre bokou letan ki tou bann sedev ki ti’n ganny ranmase pandan plizyer lannen ti’n ganny anfermen dan bann  diferan landrwa, zot finalman retrouv zot plas dan en galeri lar,” Minis St Ange ti dir.

“Sak tablo, sak travay lar i mark en peryod dan nou listwar e sa koleksyon lar nasyonal i montre diferan letap ki nou pei in pas ladan,” Minis St Ange ti fer resorti.

Minis St Ange ti profite pour remersye tou dimoun ki’n ede dan en fason ou en lot pour prezerv sa bann tablo ki ozordi pe ganny met an valer.

“Annan en galeri lar i en par fondamantal sa ki nou fer kot Kiltir osi byen ki annan en mize,” Minis St Ange ti dir.

Dan sa galeri i annan en koleksyon tablo par diferan artis lokal renonmen e osi en koleksyon par Sarze Dafer Malt pour Sesel Madanm Alexandra Azais ki Minis St Ange in dekri koman en gran zanmi departman kiltir Sesel.

Ler i ti pran laparol Madanm Azais ti dekri peryod Festival Kreol sak lannen koman en moman tre eksitan pour li avek tou son konsantrasyon aktivite kiltirel.
I ti dir ki ziska prezan i ti’n zis obzerve e apresye.

“Me anmezir ki bann lannen ti pase Festival Kreol in ouver son laport enpe plis pour les dimoun sorti andeor Sesel eksprim zot an sa ki konsern zot leksperyans  kiltir Kreol dan tou son dimansyon,” Madanm Azais ti dir.

“Ozordi i en gran loner ki zot in les mwan pa zis obzerve koman en spektater, me osi eksprim mwan ziska en serten degre, e dekri en parti mon lekspresyon, endirekteman, atraver mon penso,” i ti fer resorti.

Madanm Azais ti dir ki depi ki i ti ariv isi plizyer lannen pase in toultan penn me ti an 2002 ki i ti ganny loner pour ekspoz serten son bann tablo fler ek fri dan en lekspozisyon dan galeri nasyonal. Me apard sa i penn pour dekorasyon pour limenm, pour bann zanmi  e koman son pastan.

I ti fer remarke ki lide pour penn portre bann personaz dan listwar Sesel ti vin apre ki i ti’n ganny en rekomann sorti kot bann lenstitisyon gouvernmantal  e depi sa i annan 5-an depi ki i pe penn portre bann personaz.

Parmi  bann portre ki piblik i kapab admire dan sa koleksyon i bann zanset lafanmir Hodoul, Savy , Jivan, Kim Koon, Chaka, bann premye manm Lasanble Nasyonal, parmi lezot.

I osi annan bann lezot personaz dan nou listwar parey Josephine Cafrine, sa fiy Anse Royale ki ti ganny lalep; Madanm Danielle de St Jorre, ansyen Minis Zafer Etranzer, parmi plizyer lezot ankor.

Tou sa bann tablo in fer avek lapentir delwil.
Madanm Azais ti profite pour remersye tou bann dimoun ki dan en fason ou en lot in ed li dan realizasyon sa bann tablo.

Lo son kote Minis St Ange ti senserman remersye Madanm Azais pour son zantiyes  ek son latasman avek nou listwar.

Vi ki i ankor annan detrwa tablo dan sa koleksyon ki pa ankor fini, Minis St Ange ti ankouraz Madanm Azais  pour konplet zot e osi asir li ki sa ‘Koleksyon Azais’ pou retrouv son plas dan galeri dan son antyerte kot sa 32 tablo e lezot ki i pou anmennen apre ava ganny ekspoze ansanm.

“Pour mwan e osi Minister Kiltir i en moman enportan dan gard sa ki pour nou e  sa ki ser pour nou pei  e gard sa ki nou pei i bezwen asire ki nou tenir nou pase vivan e napa meyer fason pour fer sa ki dan en koleksyon lar,” Minis st Ange ti azoute.

I ti fer resorti ki dan sa galeri, apard bann koleksyon nasyonal, pou osi annan en kwen pour bann lar tournan kot bann artis ava annan en landrwa pour ekspoz zot bann travay .

Minis St Ange ti fer resorti ki sa koleksyon nasyonal i ava osi sanze toule trwa mwan pour permet piblik vwar diferan keksoz ki nou annan dan bann koleksyon.

Avan i ti deklar sa galeri ouver, Minis St Ange ek sekreter prensipal pour kiltir  Benjamine Rose ti apel devan pour en portre souvenir Madanm Azais, tou bann  artis prezan, dimoun ki annan fanmir dan bann tablo Madanm Azais e tou bann dimoun ki’n enplike dan en fason ou en lot pour reouvertir sa galeri.

Minis ti dir ki byento pou annan piblikasyon en liv ki pou enkli tou sa bann tablo.galery

Developers: Cyberwave