Breaking News
Home - news - Komemorasyon Lazournen Lalang Maternel:

Komemorasyon Lazournen Lalang Maternel:

kreol‘Si ou perdi ou lalang maternel, ou osi ou perdi’ 

Parmi bann aktivite pour konmemor Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel ki ti selebre Dimans, Lenstiti Enternasyonal Kreol ti yer organiz en mini konferans ki ti annan pour tit ‘Lalang dan en sosyete plirileng’.

Bi sa mini konferans ki ti deroul kot sa lenstiti Au Cap, ti pour ede definir plas ki Kreol konman lalang maternel mazorite Seselwa i annan dan en sosyete kot nou koz lezot lalang, sirtou Angle ek Franse.

Devan en lodyans ki ti konpri serser, ansennyan ek etidyan, animater prensipal sa latelye – profeser Thomas Hylland Eriksen, en antropolog Norvezyen sorti kot Liniversite Oslo – ti fer resorti ki « si ou perdi ou lalang maternel, ou osi ou perdi ».

Dan konteks Seselwa an zeneral, sa i vedir ki si nou aret koz Kreol, nou pou perdi nou lidantite e nou pou nepli konnen ki nou ete.

«Si ou perdi sa, ou perdi ou menm,» profeser Eriksen ti ensiste.

I ti eksplike ki sa i akoz «Kreol i sa sel veikil komen ki nou annan pour met parol avek nou leksperyans, akoz nou’n ne avek, nou’n grandi avek».

Konman bokou pei oubyen pep ki’n perdi zot lalang maternel, i ti donn legzanp Sengapour kot i dir «zot aprezan zot koz en move Sinwan».

Madanm Penda Choppy, sef egzekitif Lenstiti Enternasyonal Kreol, ti konmant lo parol profeser Eriksen an dizan ki sa prezantasyon in konfirm konviksyon ki bann militan anfaver nou lalang maternel in annan depi lontan, me ki malerezman bokou Seselwa pa ankor oule kwar.

«La ki en proferser in sorti Lerop pour vin dir nou, petet nou a kwar,» Madanm Choppy ti dir.

I ti menm azoute ki i annan Seselwa ki fer paryaz pour vin parey Ameriken ou Eropeen. Sa i menm fer dimoun esey adopte en laksan etranze ler zot koz Kreol, parey i ti dir i leka pour piblisite en larou ki pase lo televizyon.

«Nou kwar ki pour nou vin relevan, nou bezwen abandonn nou kiltir,» Madanm Choppy ti fer remarke.

Profer Eriksen ti siport li an azoutan ki «pli move keksoz se pour ou esey vin sa ki ou pa ete».

Sa profeser ti al pli lwen pour dir ki i pa vre ki Kreol pa kapab ganny itilize dan bann milye profesyonnel e serye parey lakour, parlman eksetera, e ki i zis bon pour bann aktivite enformel parey lafet ek bwar lalkol.

« Nou dir sa akoz nou pa’n esey aplik Kreol dan sa bann konteks profesyonnel,» i ti ensiste.

I ti plito afirmen ki si ou solidifye ou lalang maternel, ou pa koup ou lekor avek lemonn, me ou plito fer ou vin pli for entelektyelman, ideolozikman e dan ou lidantite.

Teori profeser Eriksen i sirman kontredir en krwayans tradisyonnel ki Kreol pa kapab ganny servi dan sa bann konteks akoz son vokabiler teknik i tro limite.

Sa antropolog i plito dir ki dan nenport ki konteks, nou kapab devlop nou prop terminolozi teknik. Dapre li, sa i zis en kestyon motivasyon, e pour lalang maternel devlope, fodre annan volonte politik ek sipor piblik.

instiI ti donn legzanp Lanorvez kot bann bibliotek i oblize aste kopi sak liv ki sorti dan lalang Norvezyen.

«Tou lalang i kapab ganny servi dan tou lokazyon. I zis ki fodre ou anvi,» i ti dir.

Profeser Eriksen ki ti’n fer son prezantasyon an Angle, ti dir sa enn fraz an Kreol :

«Kreol pa en pti langaz ki kapab ganny servi zis pour bann pti keksoz !»

Son propo in konfirmen par sersez Ronia Anacoura ki loter en mini Diksyonner Terminolozi Biznes an Franse e Kreol Seselwa. I ti prezant son travay yer, anmenmtan avek son koleg Erica Fanchette ki li in fer en resers lo lizaz bann varyan dan Kreol Seselwa. Bann varyan i en bon legzanp fonksyonnman e evolisyon lalang dan konteks plirileng : I montre bann diferan fason koze ki’n enflianse par bann diferan group sosyal dan sosyete, dapre zot kontak avek bann lezot lalang ki egziste Sesel.

Malgre lenportans ki i atase a lalang maternel kot i dir ki nou bezwen koz nou lalang, Profeser Eriksen i osi ensiste ki nou bezwen kontinyen aprann lezot lalang etranzer.

«Ler ou koz zis en lalang ou stipid. Me lalang maternel i pli enportan,» i konklir.

Source : Seychelles NATION

 

Developers: Cyberwave