Breaking News
Home - news - Komik Lokal i refleri dan Festival Kreol avek ‘Bal dan Simityer’

Komik Lokal i refleri dan Festival Kreol avek ‘Bal dan Simityer’

1simi

Serten bann akter dan sa pyes

Komik Lokal i fer son retour lo lasenn teatral sa lannen e ki pli bon lokazyon fer sa ki dan Festival Kreol. Me keksoz pli enteresan se ki Komik Lokal pe fer son retour avek pyes teat ‘Bal dan Simityer’ ki li osi i fer son retour avek group.

Apre ‘Torti Msye’ ek ‘Dracula Dan Sesel’ Komik Lokal ti disparet an 2013. Ki ti’n arive?

Nou zwenn direkter sa pyes, Kurt Lagrenade, ki koz lo retour Komik Lokal ek ‘Bal dan Simityer’.

“Vi ki mon ti pe fer mon letid pandan sa bann letan, nou ti pran en desizyon pour pran en poz an 2013. En rezon prensipal pour nou arete se ki ti napa personn pour fer marse group e met prodiksyon ansenn. Me i osi annan lezot fakter,” Kurt i dir.

Akoz zot in swazir ‘Bal dan Simityer’ pour fer zot retour?

“I aktyelman en koensidans sa. An 2016 nou ti pe fer nou plan ki pyes nou ti pou met ansenn e ‘Bal Dan Simityer’ pa ti dan plan. Ti aktyelman en lot pyes ki nou ti pou vin avek sa lannen. Dan pe koze lannen pase ek Michael Sinon, ki 2simikreater e ekriven sa pyes, nou ti realize ki ‘Bal dan Simityer’ ti pe al ganny 10-an e mon ti propoze pour refer sa pyes e Michael ti dakor pour met sa pyes dan nou lanmen. Alor pour pa mank son 10-an lanniverser nou’n deside fer li sa lannen.

Pour bann ki pa konn ‘Bal dan Simityer’, kwa sa pyes?

“‘Bal dan Simityer’ i en pyes ki annan bokou keksoz pour fer ou tir ou stress. Byen sir ou ekspekte bokou riye, me osi leson pour tire. Zistwar i pas otour en zenn fiy nonmen Claudia ki ti reste pros avek en simityer. Swivan plizyer problenm ek difikilte lavi, i ti deside pour konmet swisid e met en lafen avek tousala. Apre son lanmor, Claudia ti retrouv li dan en simityer antoure par kat fantonm maskilen e la kot tou keksoz ti sanze e bal dan simityer i konmanse.”

Ki nou ekspekte apre 10-an e avek retour Komik Lokal?

“’Bal dan Simityer’ i ekspekte en sware inoubliab pour bann ki pa ankor vwar, e bann ki’n deza vwar, ekspekte zot pour reviv sa pyes avek detrwa nouvo eleman ladan ki pou 100% fer zot riy plis ankor. Group osi in refer, avek nouvo manm ki pou sirprann bokou, vi ki nou toultan pe rod nouvo talan. Mon kapab dir nou’n dekouver e rekrit nouvo veni. Zot in osi pas dan en staz formasyon avek Komik Lokal pandan enn an, e nou kapab dir group in pare pour retournen e ede develop e anmenn varyete teat lo lasenn teat Sesel.

Kote e kan pou fer?

“’Bal dan Simityer’ pou dan Sant Konferans Enternasyonal Vandredi le 20 Oktob aparti 8er edmi diswar zis apre louvertir ofisyel Festival Kreol. Tiket i kout R150 e i deza avant kot National Arts Council, CINEA (ICCS) e osi avek manm group. Zot osi kapab pran kontak avek nou atraver nou paz Facebook ‘Bal dan Simityer’.”

Okenn dernyen parol?

“Nou ti a kontan dir mersi bann dimoun ki pe vin get sa pyes teat sa zour, zot pa pou regrete. Mersi osi i al pour bann ki’n swiv group depi konmansman. Nou profite pour dir mersi Real Enterprise ek Island Vision Studio pour zot sipor pour fer nou retournen e met group debout ankor e osi Festival Kreol ‘CINEA’ pour permet nou vin premye aktivite apre louvertir. Nou a zwenn le 20 Oktob, met pare pour riy anmor!”

Bann akter i swivan: Kelly Mathiot, Neri Jules, Ronny Gabriel , Curtist Nourrice, Ronny Volcy, Veronique Belle, Hazel Larue, Daniel Vidot, Hazel Volcy, Maryssa Samedi.

Direkter: Kurt Lagrenade

Ekrir par: Michael Sinon

Lartik kontribye par Komik Lokal/Seychelles NATION

Developers: Cyberwave