Breaking News
Home - news - Konsey Nasyonal Lazenes i lans son premye CD

Konsey Nasyonal Lazenes i lans son premye CD

2laze1lazeKonsey Nasyonal Lazenes (SNYC) in lans son premye CD avek tit ‘Sesel Enspir Mwan’.

Sa i en konpilasyon katorz sanson ki bann gannyan konpetisyon ‘Sesel Enspir Mwan’ ki’n ganny fer pandan sa dernyen senk an.

Sa bann sanson i prop konpozisyon sa bann zenn artis.

Sete sef egzekitif sa konsey, Alvin Laurence, ki ti lans sa CD pandan en sware mizikal kot Sant Konferans Enternasyonal Sesel(ICCS) Sanmdi swar.

3Sa sware ti’n ganny organize pour bann zenn sorti dan tou distrik dan kad selebrasyon 20enm lanniverser SNYC. Sa ‘show’ mizikal ti vwar partisipasyon serten dan sa katorz zenn santer ki zot sanson i aparet lo sa CD tel ki Emillie Esparon avek son sanson ‘Mon leritaz’, Emmanuel Perreau avek son sanson ‘Sikse anver mon nasyon’ ek son lot ‘Kontan mon Sesel’, Jimmy Gangadoo avek son sanson ‘Zil romantik’, Karen Jeannevole avek son sanson ‘Sesel enspir mwan’ e son lot ki ti ‘Mon Sesel’, Kelly Mathiot avek son sanson ‘Mon leritaz’ e Tania Perreau avek son sanson ‘Salye nou dirizan’.

Ti osi annan partisipasyon bann lezot artist tel ki Elijah ek Tania Jeremie, ki ti donn lanmen pour egey lasware osi byen ki performans ladans par diferan group.

Sa gran lafoul zenn ki ti la ti byen partisip dan sa show.

Msye Laurence ti dir i vreman kontan ki konsey in nobou lans sa premye CD ki temwanyaz laspirasyon bann zenn anver nou pei Sesel e i swete vwar kontinyason son dezyenm volim dan lefitir.

4I ti remersye tou bann ki’n ede pour realiz sa proze.

Msye Laurence ti annan mo remersiman spesyal pour ansyen sef egzekitif SNYC, Vicky Van Der Westhuizen ki ti konsevwar lide pour en tel proze e i ti prezant li ek en kopi sa CD.

Serten bann lezot dimoun ki’n ede pour realiz sa CD enkli bann zenn artis ki’n sante ensi ki serten medya ti osi ganny prezante ek en kopi.

Sa CD ki pou kout R50 pou ganny met anvant dan bann landrwa labitid kot i vann CD lo Mahé, Praslin ek La Digue osi byen ki kot Konsey Nasyonal Lazenes e avek bann travayer lazenes dan tou distrik.

‘Sesel Enspir Mwan’ i en konpetisyon sanson, poenm ek lapentir kot bann zenn zot eskprim zot santiman patriotik anver nou pei Sesel.

Nou portre i montre enn de performans pandan sa spektak osi byen ki Madanm Van Der Westhuizen pe resevwar en kopi sa CD avek Msye Laurence.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave