Breaking News
Home - news - Kretyen i konmans Karenm

Kretyen i konmans Karenm

Bokou kretyen Katolik ti profit pandan ler dezennen yer pour asiste lanmes Merkredi Lesann Katedral Imakile Konsepsyon ki mark konmansman Karenm, en peryod penitans ek rekonsilyasyon an preparasyon pour lafet Pak.

2914Apre ki i ti’n selebre lanmes pour bann zanfan lekol otour lavil bomaten e enpoz lasann lo zot fron, midi Per laparwas Imakile Konsepsyon David Alcindor ti selebre ankor lanmes kot en gran lafoul travayer ti’n profite pour vin asiste an siny ki zot pare pour fer serten sanzman dan zot lavi e retourn ver Bon Dye pandan sa peryod Karenm.

Per Alcindor ti demann bann krwayan pour pandan sa peryod Karenm ouver zot leker pli gran e partaz sa ki zot annan avek lezot e montre plis konpasyon pour soufrans lezot akoz tou dimoun i bezwen kanmarad a en moman ou lot dan son lavi.

“Pandan sa peryod konn apresye sa ki bon dan bann dimoun otour nou e non pa zis bles zot avek nou bann parol,” Per Alcindor ti dir.
Parey toulezan levek lede dyosez – Denis Wiehe (Por Victoria) ek dyosez Anglikan James Wong — ti annan mesaz pour bann krwayan.

Dan son mesaz Levek Denis Wiehe i fer rapel tou dimoun ki Karenm i en letan kot  tou kretyen a traver lemonn nou devret retourn ver Bon Dye nou kreater.

“I en letan kot nou tou bann krwayan nou renouvle nou lafwa. Bon Dye pa lwen avek nou, okontrer nou tou nou annan en plas dan son leker. I konn nou tou par nou non e i enterese dan sakenn de nou menm si souvan nou vir nou ledo avek li. Me son lanmour pour nou pa permet li pour vin endiferan dan sa ki arive avek nou,” Monsennyer Wiehe ti dir.

I fer remarke dan son mesaz ki Karenm i en letan pour sakenn de nou fer en renouvelman spirityel kot nou ouver nou leker pli gran avek Bon Dye e osi avek nou bann frer otour nou.

“Ordinerman letan nou an bonn sante e nou konfortab nou bliy soufrans, problenm ek bann lenzistis ki lezot i sibir akoz nou leker i vin dir; en keksoz ki Bon Dye pa zanmen fer,” Monsennyer Wiehe ti dir.

I ti fer rapel bann kretyen ki nou lendiferans  pour Bon Dye e a sor nou vwazen i en gran tantasyon e toulezan pandan Karenm nou bezwen reantann ankor lavwa bann profet ki vin trouble nou konsyans. Me Bon Dye pa endiferan akoz i kontan nou e in donn son garson pour sov nou.

“Karenm i pa en letan ki fasil akoz i en letan kot nou konman kretyen nou devret konbat bann lafors dimal dan nou e otour nou,” Monsennyer Wiehe ti dir.

Lo son kote Monsennyer Wong ti dir ki avek Merkredi Lesann nou konmans selebrasyon sa sezon sent ki apel Karenm. “Atraver sa zour spesyal ozordi nou pe antre dan en letan lagras, en letan kot nou kapab swazir amelyor fason nou viv nou lavi toulezour, en letan pour nou rekonsilye avek Bon Dye, avek manm nou fanmir, avek nou kanmarad dan sosyete osi byen ki dan legliz,” Monsennyer Wong ti azoute.

I ti kontinyen an dizan ki dan milye tou bann difikilte nou lavi Bon Dye i kontan nou.  Bon Dye ki lanmour pe ansenny nou ki en lot fason viv nou lavi i posib e sa se fason ki li i oule nou viv.

Sa fason ki i oule nou viv pou fer nou lavi vin pli meyer.
“Dan mon dernyen mesaz pour Nwel mon ti ankouraz bann papa pour swiv Zozef e bann manman pour swiv model Marie e bann zanfan pour swiv model Zezi .

“Mon espere e priye ki nou tou nou pe pran pli byen nou responsabilite  dan nou lavi. Dan sa let mon pe dir ou ki ou kapab amelyor ou sanz fason ou viv ou lavi, fason ou viv dan ou fanmir e dan sosyete. Me sa pou demann bokou kouraz; en nouvo fason vwar keksoz dan ou lavi toulezour pou annan bokou defi me ou bezwen fer en sanzman radikal. Me mon swet zot tou en bon letan Karenm,” Monsennyer Wong i dir.

Developers: Cyberwave