Breaking News
Home - news - Lafet Lanmizik 2017 – Transmisyon lanmizik tradisyonnel o sant deba

Lafet Lanmizik 2017 – Transmisyon lanmizik tradisyonnel o sant deba

Pour konmemor Lafet Lanmizik ki ganny selebre le premye Oktob, en latelye ti ganny organize kot Liniversite Sesel anba tit ‘Elaborasyon ek transmisyon konnesans dan konteks oralite kreol: ka sega ek moutya’.

Sete tyermenn bord Konsey Nasyonal pour Lar (Nac) Gabriel Essack ki ti ofisyelman ouver sa latelye dan prezans dwayen fakilte lar ek devlopman sosyal Joelle Perreau, bann artis lokal, manm Nac, etidyan e manm Liniversite Sesel, parmi lezot envite distenge.

Sa latelye ti ganny organize par Nac, Lasosiasyon Mizisyen Sesel (Seymas) ek Liniversite Sesel.

Sa prezantasyon ti dirize par Dokter Daniella Police-Michel, ki en profeser Franse sorti kot Liniversite Moris.

Madanm Police-Michel, ki annan en doktora dan lengwistik, in osi fer bokou resers lo kiltir plizoumwen an relasyon avek sega Morisyen.

Apard prezantasyon Madanm Police-Michel, ti osi annan en ilistrasyon par Patrick Victor anba tit ‘Mon tann leko mon lanfans’, en lot prezantasyon apele ‘Transmisyon lanmizik tradisyonnel’ e en manifestasyon moutya par Seymas.

Ti osi annan en sesyon plenyer kot bann ki ti prezan ti kapab diskit lo lanmizik lo en nivo akademik e entelektyel.

Msye Essack ti dir ki tradisyon oral i en metod transmisyon e i annan travay konsiderab ki kapab ganny fer isi pour met li lo en lot nivo.

“Tradisyon oral ti en sours dokimantasyon e Sesel nou’n fer enpe travay lo la me i annan en kantite travay ankor pour fer e nou bezwen dimoun ki lo teren akoz bokou memwar pe ganny perdi deor,” i ti dir.

I ti fer resorti ki ti annan en seksyon transmisyon oral dan departman kiltir dan bann lannen 80, kot i ti osi travay, ki ti anmas en kantite lenformasyon.

“Nou ti rikord tradisyon oral pei dan fason ki nou ti kapab e byensir sa bann dokiman i alaporte tou dimoun kot seksyon resers,” i ti dir.

Msye Essack ti salye Madanm Police-Michel pour partaz son konnesans avek zot e i ti remersye Seyma, Nac ek fakilte langaz ek resers kiltir dan departman kiltir.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave