Breaking News
Home - news - Lazenes i promet bokou plis pour Festival Kreol 2016

Lazenes i promet bokou plis pour Festival Kreol 2016

kreolApre twa deseni ki nou’n selebre Festival Kreol lo diferan lanpler, nou kreolite i  reste touzour pwen fokal sa selebrasyon. En tel lakonplisman i fer nou fyer akoz malgre bann defi, lannen apre lannen nou’n gard sa randevou pour pep Seselwa ek lemonn kreolofonn.  Pour asir son kontinyite, lazenes i bezwen ankor en fwa osi asire ki son kontribisyon i konte.

Tou le lannen, lazenes in prezan dan bann divers aktivite Festival Kreol tel ki Moman Kreativite, Fon Lanmal, Laserenad ou menm Pipili. Sa lannen i pa pou en leksepsyon e partisipasyon pou lo en pli o nivo ankor.

Zenn Kreol i enn sa bann aktivite ki Konsey Nasyonal Lazenes in organize pandan sa dernyen kat lannen e aprezan i pe pran en lanpler Maryaz Lontan_Zenn KreolNasyonal. Sa aktivite pou ganny fer kot Sant Nasyonal Lazenes, Rivière Anglaise le 22 Oktob, aparti 10er bomaten. Sa lannen Zenn Kreol pou deroul anba tenm ‘Modernizasyon nou kreolite’. Bann zenn pou anmenn nou dan en vwayaz kot nou pou kapab eksperyans e vwar sa diferan letap dan devlopman nou kiltir ek nou tradisyon. Sa pou ganny manifeste atraver ladans, lapoesi, teat, degistasyon bann pla tradisyonnel e osi defile lanmod.

Pou osi annan performans kot en total 420 zenn, sorti en pe partou lo Mahé, pou demontre valer nou kiltir ek tradisyon, dan en Laserenad ki pou koensid avek seremoni louvertir Festival Kreol 2016.  Bann zenn akote bann dimoun aze, abiye dan bann kostim kolore, pou defile e apre perform diferan ladans tradisyonnel Sesel, tel ki moutya, sega, ronn, kontredans ek lezot ankor.

Lezot aktivite pou kontinyen pandan lasemenn kot zenn atraver pei pou demontre zot talan.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave