Breaking News
Home - news - Legliz Advantis i fer lamars kont vyolans domestik

Legliz Advantis i fer lamars kont vyolans domestik

1advenEnd it now’ (‘Aret li konmela menm) i tenm ki ti ganny servi par en group fidel Legliz Advantis (Seventh Day Adventist Church) ek lezot partener pour en lamars pour denons vyolans domestik kont bann madanm, msye osi byen ki zanfan.

Sa lamars, ki ti deroul Mardi apremidi, ti konmans lo karpark Stad Popiler, desann ver lorloz, pas lo Laveni Lendepandans, Laveni 5 Zen, Laveni de Palm (Palm Street) e al fini lo karpark deryer lakonpannyen lasirans SACOS kot konpleks Orion Mall. Dan sa lamars ti osi annan partisipasyon bann zanfan.

Dapre enn bann organizater, Christie Changty-Young, bi sa lamars ti an solidarite avek bann ki’n ganny afekte par vyolans domestik e bann ki pe kontinyen sibir vyolans domestik.

I ti osi dir ki sa lamars ti pour sansibiliz bann dimoun lo sa size vyolans domestik ki “deplizanpli pe ogmante isi Sesel e dan lemonn osi akoz konmela dimoun pe servi plis lalkol ek drog”.

2advenAvan ki lamars ti konmanse, Madanm Changty-Young ti remersye bann ki ti’n vini e i ti fer en pti entervansyon lo sitiasyon vyolans domestik kot la i ti dir ki dapre Lorganizasyon Mondyal pour Lasante (WHO), enn dan trwa madanm dan lemonn in eksperyans labi fizik oubyen seksyel par en partener entim e ki 38% bann ka mert kont bann madanm i ganny fer par en partener entim.

“I pa normal pour en nenport dimoun, kiswa zonm oubyen en fanm, i dir ou i kontan ou pour li bat ou, pour li abiz ou seksyelman, pour li zour ou, pour li priv ou frekant ou fanmir ek ou bann zanmi e pour li maltret ou. Ozordi nou pe dir in ler pou “end it now” – aret li konmela menm,” i ti dir.

Madanm Changty-Young ti osi dir avek bann ki pe pas dan sa kalite sitiasyon pour pa per pour vin devan e al rod led avek lapolis, servis sosyal, en lider relizye oubyen en dimoun ki zot annan konfyans avek.

Dan lamars sa bann aktivis kont vyolans domestik ti lev bann plakar ek bann diferan slogan kont vyolans ekrir lo zot e zot ti kriy bann slogan a ot vwa tou dilon tel ki, ‘Tou kalite vyolans i move’, ‘Labi fizik i move’, ‘Labi seksyel i move’, ‘Pa tir ou fristrasyon lo ou prosen’, ‘Lalkol avek drog i paran vyolans domestik’, ‘Si ou en abizer rod led’, parmi lezot ankor.

En partisipan, Madanm Marie-Antoinette Lucas, ti dir ki in zwenn sa lamars an solidarite avek bann madanm ek bann fiy ki pe soufer an silans.

“Mon anvi dir zot i’n ler pour sa arete. Mon konnen i annan bokou ki pe soufer an silans e zot pa pe vin devan akoz plizyer rezon me mwan mon ankouraz zot pour vin devan e denons zot bann abizer pour nou kapab ‘end it now’ parey pe ganny dir,” i ti dir.

Priscille Vidot, en zenn fiy, ti dir ki bann zenn pa devret krwar ki ler zot ganny abize tou i fini lanmenm.

“Nou kapab zwenn ansanm e fer li arête,” i ti dir.

En lot zenn garson, Michel Seraphine, i kwar ki “i pou arete li. Fodre ki nou priy bokou”.

Sa lamars ti fini kot Orion Mall avek lapriyer par bann zenn e osi bann pli aze kot zot ti priy pour tou bann ki pe soufer atraver vyolans domestik kot zot ava ganny lafors ek kouraz pour sorti dan sa soufrans.

Zot ti osi demann lagras pour ki bann abizer ava rod led e aret fer soufer bann ki zot sipoze kontan.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave