Breaking News
Home - news - Lenstiti Kreol i ofisyelman lans versyon Kreol Konstitisyon

Lenstiti Kreol i ofisyelman lans versyon Kreol Konstitisyon

Prezidan Danny Faure i premye dimoun pour resevwar en kopi versyon Kreol nou Konstitisyon ki’n tradwir par Lenstiti Kreol an kolaborasyon avek biro Prokirer Zeneral e i ti ganny prezante avek sa dokiman enportan pandan en seremoni organize Sanmdi apremidi kot sa lenstiti, Au Cap.

Sa seremoni ti’n organize pour ofisyelman lans versyon Kreol Konstitisyon e i ti tonb dan kad selebrasyon pour komemor zibile larzan Konstitisyon nou 3enm Repiblik sa lannen.

Se Msye Bernard Shamlaye, tyermenn bord Lenstiti Kreol, ki ti prezant Prezidan Faure koman sef lekzekitiv avek en kopi nou Konstitisyon. Msye Charles Decommarmond, dirizan zafer gouvernman dan Lasanble Nasyonal koman reprezantan lezislativ, prezidan Lakour Dapel Ziz Francis MacGregor konman reprezantan zidisyer ti osi resevwar zot kopi.

2len

O kour diferan lenterval sa seremoni ti osi annan resital poenm e sanson patriotik tousala ti met lanfaz lo drwa ek responsabilite tou Seselwa e nou devwar pour sovgard nou leritaz.

Koman Minis responsab pour zafer Lafanmir, Minis Mitcy Larue ti resevwar en kopi ki i ti remet avek Jarrel Ladouceur ek Agelique Quatre lo non tou zanfan Sesel e sa de zanfan ti apre remet sa dokiman avek Minis responsab pour Ledikasyon Madanm Jeanne Siméon. Madanm Jeanne d’Arc Gerry, lo son kote, ti resevwar en kopi sa dokiman ki i pou depoz dan lofis gouvernman lokal pour ki tou 3enm-az i ganny akse avek. Lezot personalite parey ombudsman, bann ansyen direkter e direktris Lenstiti Kreol parmi lezot ankor ki ti la prezan ti osi resevwar en kopi sa dokiman ki kontyen bann drwa tou sitwayen ek lalwa siprenm nou pei.

Malgre ki Konstitisyon limenm i proklanm trwa lalang nasyonal, i ti ziska Sanmdi pase disponib zis an Angle e sa i rezon prensipal akoz premye direktris Lenstiti Kreol Madanm Marie-Therese Choppy ti vwar li neseser pour inisye sa proze tradiksyon sa dokiman enportan an Kreol Seselwa 25-an pase.

Letan i ti akey e swet byenveni tou bann dimoun ki ti’n reponn lenvitasyon pour vin temwanny sa levennman enportan e istorik ki ti osi enkli plizyer minis e o zofisye sa trwa brans leta – lekzekitif,  lezislatif ek 3lenzidisyer, sef ekzekitiv Lenstiti Kreol, Madanm Flora Ben David, ti dir zot prezans an gran nonb i montre lenportans ki Leta i atase avek nou Konstitisyon, son langazman pour protez sa dokiman e osi pour promouvwar Kreol konman nou lalang maternel.

Madanm Ben David in fer resorti bann defi ki tou sa bann endividi ki’n travay pour arive konplet sa tradiksyon in fer fas avek o kour bann lannen ki’n pase. Sa ti enkli prezerv sans teks orizinal tout an tenan kont konteks sa bann teks.

«Sa tradiksyon ti enn ase teknik akoz bann tradikter in bezwen tradwir sa teks dan en lalang standar zidisyer ki annan son bann laform ek lareg,» Madanm Ben David ti fer resorti. En lot dilenm ti sa kestyon fidelite ek traizon en teks.

«Tou bann ki’n travay lo sa proze ti bezwen metriz e annan en kiltir ris sa de lalang,» Madanm Ben David ti dir. I ti osi fer remarke ki tradiksyon sa dokiman in vin en realite gras a volonte, langazman, konviksyon ek partisipasyon aktiv sak endividi ki’n enplike dan sa travay pour asir en tradiksyon osi egzakt ki posib.

Madanm Ben David in remersi e salye tou bann dimoun ki’n enplike dan realizasyon sa proze tradikyon pli partikilyerman bann diferan direktris e direkter Lenstiti Kreol – Madanm Marie-Therese Choppy, Msye Leon Radegonde, Madanm Penda Choppy – osi byen ki biro Prokirer Zeneral.

«Lobzektif annan nou Konstitisyon an Kreol se pour ofer loportinite lepep Seselwa pour aksed konteni lalwa konstitisyonnel dan nou lalang maternel, enn parmi bann drwa ki’n preskrir dan Konstitisyon limenm,»  Madanm Ben David ti eksplike.

I ti fer remarke  ki i reste aprezan pour sak sitwayen enform zot lekor e familyariz zot avek konteni sa dokiman e osi pour lotorite konsernen kontinyen enstrir e edik nou pep lo zot drwa ek responsabilite ki dan sa dokiman ki’n  kree par nou menm pour gouvern nou.

Plizyer dimoun ki’n enplike dan tradikyon sa dokiman ti pran laparol pour koz lo sa proze e partaz zot leksperyans dan sa parkour. Prokirer Zeneral Msye Frank Ally ti dir ki in en loner pour son lofis partisip dan travay pour tradwir sa dokiman.

«Avek en tel piblikasyon nou pe al anrisi konesans konstitisyonnel en pli gran parti nou popilasyon,» i ti fer resorti.

Msye Victor Pool, redakter legal dan biro Prokirer Zeneral ki’n akonpanny Lenstiti Kreol pandan sa dernyen 5-an pour kapab termin sa tradiksyon, i dir ki i pa’n en travay fasil ditou akoz pour tradwir en tel dokiman in fer ki in bezwen lir Konstitisyon kat ou senk fwa. Me in admet ki ozordi i konn plis Kreol e osi plis lalwa.

«Tradwir Konstitisyon an Kreol in donn nou langaz son vre merit,» Msye Pool in dir e in eksprim son konviksyon ki versyon an Kreol Konstitisyon i kapab fer plis sikse ki son versyon Angle.

Lo son kote, ansyen direktris Lenstiti Kreol Madanm Penda Choppy li i ti koz pli an detay lo listorik sa proze  e parkour Lenstiti Kreol pour tradwir sa dokiman e in dir ki konplet sa tradiksyon i lakonplisman pli enportan ki Lenstiti Kreol in fer e in eksprim gran lespwar pour lizaz versyon Kreol sa dokiman enportan.

Pandan sa seremoni Madanm Ben David ti relans sitweb Lenstiti Kreol e versyon Kreol Konstitisyon ti premye dokiman pou ganny poste lo la.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave