Breaking News
Home - news - Minis i vizit fasilite sportif lo bann zil pros

Minis i vizit fasilite sportif lo bann zil pros

2Minis pour Lazenes, Sport ek Kiltir, Mitcy Larue, ti diriz en delegasyon semenn pase lo en vizit bann diferan fasilite sportif lo Praslin ek La Digue.

Delegasyon ministeryel ti konpri sef egzekitif bann differan departman sa minister e serten lezot o zofisye ensi ki bann manm Lasanble Nasyonal pour Praslin.

Bi sa vizit ti pour minis familyariz son lekor avek sa bann fasilite ki tonm anba son nouvo portfolyo.

Lo Praslin, vizit ti konmans kot ‘Sports Complex’ Grand Anse, ki konpri en laplenn foutbol ek lasal pour lantrennman laboks.

Parmi bann konsern leve ti lefet ki sa landrwa i bezwen meyer fasilite twalet ek lasal pour sanze ensi ki travay lo en progranm aktivite an konsiltan larestan partener dan distrik pour asire ki bann aktivite sportif 3pa pe koensid avek lezot aktivite.

Sant spor lo delo zis akote, ki ti ouver an 1999, in sant preparasyon pour bokou bann atlet spor notik lo Praslin, kat parmi lekel pe pran par dan en konpetisyon enternasyonal Moris aktyelman.

“Nivo spor notik in tonm enpe lo Praslin swivan serten konstrent mank lekipman me nou pe esey rod lasistans pour relev nivo ek target nouvo atlet. Nou oule travay lo en progranm pour bann etidyan lekol, deza nou annan apepre 15 ki vreman enterese e annan bokou potansyel,” Msye Michael Jean-Louis, responsab sa sant, ti partaze.

Vizit ti kontinyen kot lekol Vijay International School kot en multi-purpose hall ek bann fasilite modern ki’n ganny konstrir pirman avek donasyon bann endividi i ganny servi pour plizyer aktivite enkli bann s4port tel ki volibol, basketbol, badminton, zimnastik ek lezot ankor par bann etidyan sa lekol.

Zis akote en lasal pour sanze ek twalet i ankor anba konstriksyon. Deza, sa lekol ti an diskisyon avek lezot lekol lo Praslin pour lorganizasyon bann konpetisyon enterskoler. Minis ti profite pour vwar posibilite ki son minister i zwenn avek sa lekol pour servi sa hall pour serten aktivite ki ava benefisye lakominote. Sa lekol in byen akeir sa nide.

Minis ti answit vizit basen naze lo Zil Eve, kot en group zanfan lekol ti pe fer zot legzanmen naze apre ki zot ti’n partisip dan en progranm spesyal pandan vakans. Le de basen naze i konpri enn pour zanfan ki annan en profonder 0.6 met fonder e lot 1.5 met fonder ki akeir endividi diferan laz sak zour pour bann laklas ou osi lwazir.

Msye Paul Fanchette, en enstrikter naze orizinalman sorti Mahé, i aprezan atase aplentan avek sa fasilite pour asire ki bann zanfan i ganny byen 5labaz e asire ki bi ki tou zanfan Seselwa i vin en nazer a laz 10-an i ganny akonplir.

Minis ti fer propozisyon ki sa fasilite i ouver dan Dimans osi swivan serten konplent par bann zabitan ensi ki ranforsisman bann protokol e asire ki zot ganny swiv strikteman, tel ki ‘swimming cap’ ki devret mandatwar pour tou nazer.

Minis ek son delegasyon ti osi ganny loner pour prezant sa bann zenn nazer ek zot sertifika e partaz serten mo lankourazman avek zot ek zot paran.

Sef egzekitiv Konsey Nasyonal pour Spor (NSC), Manmzel Giovanna Rousseau, ti prezant proze pour devlopman en nouvo Sant Sportif Rezyonnal ki pou deservi zabitan Praslin. Sa proze pou enkli en konpleks sportif ki pou konpri laplenn foutbol, ‘track’ ek lezot fasilite pour atletik, fasilite asize e lasal pour sanze. En indoor multipurpose hall pou osi form par sa proze ki a kapab ganny servi par bann lezot departman osi. En lot batiman li pou abrit sekretaryat NSC lo Praslin ek fasilite pour lezot sport tel ki badminton, tenis de tab, dyoudo, squash, karate, en dormitwar ek lezot ankor. En fitness trail i osi enkli dan sa proze.

Answit sa delegasyon ti al vizit en court Anse Boudin ki ti ganny konstrir avek bi pour donn bann zenn sa vilaz en mwayen distraksyon. Sa court ki aktyelman pa lo grander standar pour en match volibol pou ganny agrandi e ganny en nouvo sirfas pour met li pli o nivo.

Sa delegasyon ti osi vizit court Marie Jeanne Estate ki deservi sa pti kominote ki byen aktiv dan sport. Serten reparasyon i bezwen ganny fer lo sa pti langar akote e propozisyon pour met lalimyer, fasilite twalet ek lasal pour sanze ti osi ganny fer resorti.

Marie-Jeanne Estate, obor lakot, in osi ganny idantifye konman en landrwa potansyel pour en ‘fitness trail’.

Fitness Extra Gym ek laplenn foutbol Côte D’Or ti osi ganny vizite.

Answit sa delegasyon ti vizit konpleks sportif Baie Ste Anne kot la fasilite asize pour spektater foutbol ek bann ‘pavement’ in avarye. Plizyer travay reparatwar e mentenans i bezwen ganny fer e serten pye dibwa koupe avek lasistans lezot departman konsernen.

Court volibol ek basketbol Grand Anse, ki sitie akote sant kominoter, pou byento ganny en nouvo sirfas par divizyon transpor lo later e NSC pou asiste avek bann demarkasyon ater. Ti osi annan sizesyon ki en komite sport i ganny formen lo Praslin pour organiz e planifye bann aktivite sportif kolektiv, ki ava osi ede kas sa divizyon ant le de distrik ki’n egziste pour tro bokou letan.

Lo Stad Amitie, preparasyon ti’n konmanse pour en match foutbol ant le de rival Pralinwa Côte D’Or FC ek LightStars FC e sa delegasyon ti ganny sans enterakte avek bann zwer, zofisye, lantrener e osi regard sa match.

Diskisyon i reste lo lekel ki sipoze pe zer e maintain sa stad ant NSC ek Federasyon Foutbol.  Minis in donn son langazman pour al get aprofon dan sa dilenm akoz serten travay reparatwar i bezwen ganny fer. Travay lo en morso baraz ki tro ba pou osi ganny fer.

Lo La Digue, vizit ti konmans kot kort tenis trouve L’Union Estate, kot i annan propozisyon pour repare e konverti sa kort dan en kort multipurpose vi ki nonm lekip ki pratik bann sport ki servi kort in ogmante lo sa zil. Sef egzekitif L’Union Estate, Keddy Nibourette, in donn son langazman pour asiste avek travay renovasyon.

Konpleks sportif La Digue ti swiv e la ankor meyer fasilite pli o standar i merite. Parey Praslin, La Digue i osi annan plan pour en Sant Sportif Rezyonnal e Manmzel Rousseau ti prezant sa plan avek bann prezan. Sa ti swiv par en vizit kot batiman pour en ‘baby gym’, sitie La Passe. Sa sant pa operasyonnel akoz serten defi tel ki striktir sa batiman limenm ki ouver e fer li difisil pour enstal bann lekipman neseser.

En lantrener eksperyanse sorti Kiba i aprezan baze lo La Digue pour ede relev nivo sport lo sa zil e menm pour partaz son konnesans ek leksperyans avek bann atlet ek lezot lantrener sorti lo Praslin.

Minis ti termin lazournen avek rankont ek bann reprezantan departman sport, e plitar bann atlet, lantrenner ek federasyon lo sa de zil. Loportinite pour met devan zot bann konsern ti a zot laporte e zot ti profite pour fer resorti bann pwen tel ki meyer lenfrastriktir, plis latansyon lo bann atlet zilwa ki dezavantaze pour al Mahé pour bann konpetisyon, parmi lezot ankor.

Minis ti eksprim son satisfaksyon ek sa visit. “Mon satisfe ek nou vizit ki’n byen sarze menm si i annan bokou travay pour fer lo nivo mankman ek zesyon bann lenfrastriktir, ensi ki promosyon bann diferan sport lo bann zil pros. Me nou ava travay ansanm avek sa bann diferan fasilite pour gete ki mannyer nou kapab asiste zot.”

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave