Breaking News
Home - news - Moman Kreativite i asir relev artistik

Moman Kreativite i asir relev artistik

Moman Kreativite, sa konkour artistik enterskoler dan kad Festival Kreol, i permet bann zanfan dekouver e devlop zot talan dan diferan lar tel ki lanmizik, sanson, ladans, lapoezi, kont animen ek teat.

Sanmdi ek yer, bann zenn artis sorti dan bann lekol primer, segonder e pos segonder ki’n venker ou finalis sa konpetisyon sa lannen, ti demontre zot talan dan de spektak diferan ki ti fer dan Sant Konferans Enternasyonal (ICCS).

Sa lannen, bann zenn ti’n deside pour santre zot diferan konpozisyon otour kanpanny pour reanmenn bann valer moral dan nou sosyete atraver progranm ‘Valer pour mwan, valer pour nou tou’. Sa ti evidan atraver bann tenm ki zot in eksplwate parey responsabilite, lonnekte, solidarite, lapartaz ek respe pour nou prop lekor e pour lezot.

Anmenmtan, zot in montre ki i enportan pour reanmenn nou bann leritaz Kreol ek Seselwa parey konsonm manze tradisyonnel e fer legzersis, pour nou kapab viv en lavi sen e vin en nasyon an bonn sante. Bann zenn artis, sirtou en gran kantite zenn mizisyen, in montre ki atraver sa transmisyon leritaz, zot kapab asir relev dan lar Seselwa.

Parey zot in dir zot menm dan zot bann diferan morso, zot pa en zenerasyon perdi e sosyete i kapab depan lo zot pour gard zot promes pour reste porter nou leritaz.

«Dife ki nou’n alimen pa pou tennyen […]. Nou pa les revolisyon detri nou tradisyon, ni menm nou fondasyon ki’n kre nou nasyon», parol en sanson ti dir.
Bann portre ki akonpanny lartik i montre serten bann performans pandan Moman Kreativite.DSC_5702

Developers: Cyberwave