Breaking News
Home - news - Praslin segonder i ranport konkour diskour enterskoler

Praslin segonder i ranport konkour diskour enterskoler

Lekol Praslin segonder i gannyan konkour diskour enterskoler sa lannen.

Final sa konpetisyon, ki enn parmi bann aktivite lo progranm Festival Kreol, ti fer resaman dan Teat Nasyonal, Mont Fleuri.

Lekol Praslin, ki ti group nimero 1 dan sa kat group konpetiter, ti baz zot diskour lo tenm ledikasyon.

Sa bann etidyan ti dekri ledikasyon konman en devwar sakre ki tou dimoun i devret fer en zefor pou annan.
Pour zot ledikasyon se la baz tou keksoz ki devlope ou ki arive dan lavi en dimoun.

Ler zot ti pe donn enn de legzanp kot en bon ledikasyon i zwe en gran rol, zot ti fer remarke fodre ledikasyon pour ou vin en gran serser, pour annan en bon karyer, fer diferan kreasyon, pou nonm enn.

Antou ti annan kat lekol dan final sa konpetisyon e sa ti lekol Plaisance, Mont Fleuri, Beau Vallon e Praslin li menm.

Dezyenm plas ti ranporte par Beau Vallon, swivi dan trwazyenm plas par Mont Fleuri e Plaisance dan katriyenm plas.

Tou bann pri ti ganny sponsor par Lotorite Laviasyon Sivil Sesel (SCAA). Se Manmzel Lina Laurence, direkter kominikasyon ek relasyon piblik kot sa konpannyen ki ti prezant bann gannyan avek zot pri.

Sa aktivite ti osi ganny animen par en performans ladans par zanfan lekol Mont Fleuri osi byen ki par en group sorti Lareinyon.Ganyan-lekol-praslin

Developers: Cyberwave