Breaking News
Home - BLACKSMITH - Blacksmith of Seychelles

Blacksmith of Seychelles

Introduction

Lontan dan Sesel tou metye ti enportan e tou metye ti annan son valer. Menm metye en peser osi byen ki metye en avoka. Konmela preski laplipar bann metye tradisyonel pe ganny disparet. Tel konman metye fourzon, bater kannel, feser kapatia ect.. Alor an lizan sa pti dokiman zot a kapab konpran enpe pli byen “Metye Fourzon” ki konsantre sirtou lo bann lobze ki fourzon ti fer. Sa metye I paret pa pe ganny pratike Sesel konmela.

 

transe

Transe

 TRANSE:

Servi pou demoulir / koup bann gro pye dibwa

Utilisée pour demoulir

Used for cutting wood

 

 

 

Marto Plat

Marto Plat

MARTO PLAT:

Servi pou travay tol

Utilisée pour travailler la tôle

Used to hammer corrugated iron

 

 

 

lans

Lans

LANS:

Servi dan lasas balenne.

Utilisée lors de la chasse à la baliene

Used to harpoon whales

 

 

 

krose laport

Krose laport

KROSE LAPORT:

Servi pou ferm laport

Crochet utilisé afin de fermer les portes

Used to lock the door

 

 

 

 

 

Pantir Pwent

Pantir Pwent

PANTIR PWENT:

Servi pou met ek laport

Se fixe sur les portes

Used to fix on the door.

 

 

 

 

Gon

Gon

GON:

Servi pou tenir laport

Sert à tenir la porte ( comme une charniére )

Used as hold the door fastened

 

 

 

 

Kalay

Kalay

KALAY:

Servi pou friy pwason

Utilisé pour faire de la friture

Used to grill fish in

 

 

 

Tenay-sizo

Tenay/sizo

TENAY / SIZO:

Servi pou koup feray

Utilisé pour la découper du fer

Used to cut iron

 

 

 

fer

Fer A Soude

FER A SOUDE:

Servi pou soud feray

Utilisé dans la soudure de fer

Used to weld iron

 

 

 

clous

Klou

Klou:

Servi pou kloute

Sert à clouer (fixer) quelque chose

Used for fastening of things

 

 

 

Lanklim

Lanklim

LANKLIM:

Servi pou fer bann pyes lola

Utilisé pour la formation de pièces

Blacksmith used the anvil to carry out their smetting

 

 

 

Pik

Pik

PIK:

Servi pou kas later avek

Utilisée pou labourer la terre

Used to dig soil with

 

 

 

 

Pantir Kare

Pantir Kare

PANTIR KARE:

Servi pou met ek bann gro laport

Bande métaillique soutenant les grosses porets

Used as fasteners for large doors

 

 

Krose Bouse

Krose Bouse

KROSE BOUSE:

Servi pou kros lavyann anpandan dan bazaar

Sert à suspender la viande de porc dans le marché

Meat were hanged on with in the market

 

 

lantrans

lantrans

LANTRANS:

Ferblantye I servi pou travay tol

Le ferblantier se sert de cet objet pour travailler la tôle

Used by blacksmith to make sheet metal

 

 

Kwiyer lasoup

Kwiyer lasoup

KWIYER LASOUP:

Servi pou servi lasoup

Utilisée pour server la soup

Used to serve soup

 

 

Lapel

Lapel

LAPEL:

Servi pou fer louvraz zarden

Utilisée pour jardinière

Used for gardening

 

 

Developers: Cyberwave