Breaking News
Home - Books & Authors - Tandif Granpapa

Tandif Granpapa

jeanNot lo loter

Jean-Joseph Madeleine ti ne le 29 Zanvye 1956.  I’n grandi e fer son letid primer dan distrik Grand Anse Mahe.  Pli tar i’n fer letid ‘Adult Learning’, kot in ganny sans aprann Kreol, Franse ek Angle.  A laz 28 an Jean-Joseph ti komans ekrir apre ki i ti’n ganny enspire par roman “Fler Fletri” ekrir par Leu Mancienne.  Tit son premy travay i ‘An Montan Danm Lerwa’, en zistwar kot sa ekriven i kre son prop lemonn ek personnaz.

Jean-Joseph i kontan ekrir sirtou roman, poem, pyes teat ek zistwar kourt.  Tenm ki i aborde dan son bann liv i lanmour, zistwar misterye ek lavi.  Sa i akoz i kontan koz lo son bann leksperyans personnel, bann keksoz bizar ki dimoun pa tro konpran.  De menm, i ekri bokou lo nou kiltir e lo mazik.

livreApard ki en ekriven, Jean-Joseph i en artizan tre talante ki fer rido rafya.  De plis, i osi en erbalis ki plant plizyer plant medisinal ki ede ek serten maladi.

Apard Tandif Granpapa, serten tit liv Jean-Joseph i :

An montan Danm Lerwa

 Meakoulpa

 Zistwar Misterye

Sekre Lannwit (ki’n fer bokou sikse)

 Rev Boulverse

 Doudou

Developers: Cyberwave