Breaking News
Home - Creole Story - Soungoula, Lyon ek Lavyann Poul

Soungoula, Lyon ek Lavyann Poul

largeAlokazyon selebrasyon FetAfrik 2016, Seksyon Resers ek Proteksyon Leritaz Nasyonal dan Departman Kiltir i oule sansibiliz bann manm piblik lo nou leritaz Afriken atraver zistwar Soungoula, en karakter byen koni dan bann zistwar kreol Seselwa. Dapre resers nou’n erit ‘Soungoula’ atraver nou bann zanset sorti lo kontinan Lafrik. Sa zistwar i retire dan piblikasyon ‘Zistwar Soungoula’ pibliye dan kad FetAfrik 2013.

**********

Soungoula en boug visye li. Lontan i pe rod en fason pour fer Lyon en move nis. Anfen i arive fer en bon plan. I pas kot en lakour, i koken en poul, i deplis sa poul olye plimen, apre i al asize lo en gro ros obor kot Lyon i abitye pase, sa poul anba li.

Ler Pa Lyon i pase, soungoula i fer konmsi i pa war li ditou. Lyon lontan in war soungoula i fer konmsi i pa war li ditou.  Lyon lontan in war soungoula. Dan son leker i dir:

“Mon pou ganny en bouyon fre ozordi..! Soungoula pa war mwan!”

I apros soungoula, i dir:

“Soungoula, bonzour!”

Soungoula i sote. I dir:

“Bonzour Pa Lyon!”

“Ki nouvel Soungoula?”

“Pa Lyon, napa nanryen. Mon war zis lafen menm. Kan ou war la mon bezwen manz mon deryer!»

Soungoula i ris en bout poul anba son deryer. I kriye:

“Ayoyo!”

I manze. I dir:

«Zot! Me ler ou manz ou deryer pa i fermal! Me selman, i bon lavyann deryer!»

Soungoula i ris ankor en bout. I kriye:

“Ayoyoooo….!”

Delo i koule dan labous Lyon ler i get Soungoula pe moule.

I dir:

«Be soungoula, mon a gout en pti gin ou lavyann.»

Soungoula pa tarde i reponn li:

«Mon frer, ou si ou manz mon deryer, ou pou ganny en gou anmer dan ou labous. Fodre ou manz sa ki pour ou. Mon lavyann i pou anmer dan ou labous e ou lavyann i pou anmer dan sa ki pour mwan.  Pa dir mon voras mon frer! Me selman koumsa i ete. Apre si ou oule, ler ou’n fini manz en pe ou deryer, mon a donn ou en bout pour mwan ou a goute, koumsa ou a dir mwan si mon’n manti ek ou.»

Pa Lyon i dakor. I dir:

«Be wi, mon a manz en pe sa ki pour mwan, apre mon a gout sa ki pour ou.»

Pa Lyon i anvoy lanmen deryer li, i konmans rise, i konmans met dan labous.  Apre ki Lyon in ris aprosan trwa-kat gran gob avek son gran grif, in senny en kantite. Avan ki i ganny lanvi gout lavyann soungoula, i tonbe mor lo ros. Soungoula i koup en bon pe lavyann ek Lyon, i anmenn kot li, i sale.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave