Breaking News
Home - National Highlights - Eleksyon Lasanble Nasyonal

Eleksyon Lasanble Nasyonal

2lepep1lepepParti Lepep i lans son kanpanny avek en rasanbleman lazenes

Se par en rasanbleman son bann zenn militan ki Parti Lepep in deside lans son kanpanny pour eleksyon lezislativ. Pour sa eleksyon ki pou fer le 8, 9 ek 10 Septanm, Parti Lepep in swazir slogan «Pli determinen ki zanmen» konman son tenm kanpanny.

Sa rankont ki ti reini bann zenn otour bann dirizan sa parti ek son bann kandida pour eleksyon, ti fer yer apremidi dan sant konferans enternasyonal (ICCS). Prezan ti lider Parti Lepep James Michel, sekreter zeneral Danny Faure ek lezot manm komite santral, bann lezot kad parti ek reprezantan distrik.

Pandan sa rankont, Parti Lepep ti lans son azanda ki son bann dirizan i dir i sorti dan laspirasyon lazenes e ki pou fer nou pei kontinyen progrese dan lape e prosperite.

An se ki konsern bann manm Lasanble Nasyonal (MNA), sa progranm i prezant trwa pwen: Ki zot form en lavwa for dan Lasanble Nasyonal pour fer sir ki gouvernman i delivre; ki zot prezan dan distrik e konnekte avek zot pep; e ki zot travay avek gouvernman e non pa pour blok li.

An zeneral, azanda i fer provizyon pour kat keksoz: Ki drwa tou Seselwa i ganny proteze; ki zot dignite i ganny respekte; ki byen ek servis piblik i proteze e amelyore pour permet zwenn lekspektasyon tou Seselwa; e pour prezerv lape ek stabilite dan pei.

Kandida Anse Aux Pins Vicky Van Der Westhuisen ek kandida St Louis Fabian Palmyre ti lans paz elektronik Parti Lepep. Zot ti demann bann zenn pour apard servi bann metod kanpanny tradisyonnel, servi rezo sosyal konman en «nouvo fron batay» e konman en mwayen pour repann mesaz Parti Lepep.

Se Dr Patrick Herminie ki ti lans azanda son parti e fer rapel ki prensip parti se met zonm osant devlopman. An se ki konsern Lasanble Nasyonal, i ti dir ki le trwa brans leta i sipoze travay avek kanmarad menm si zot osi sipoze vey kanmarad. I ti dir ki Parti Lepep pou entrodwir en sistenm kot i pou konsilte avek lepep avan ki en proze de lwa i ganny vote, anmenn dimoun dan lasanble ki pou propoz lalwa pour sa lenstitisyon, organiz bann sesyon piblik, agrandi son lenfrastriktir e osi fer li vin pli otononm finansyerman.

«Sa i bann lide tre progresiv,» i ti dir, an soulinyan lenportans pour ki Parti Lepep i ganny mazorite dan lasanble pour ki gouvernman i kapab kontinyen siport Seselwa ordiner.

«Sa eleksyon i pli enportan ki eleksyon prezidansyel, akoz si nou pa fer atansyon lezot dimoun pou vin blok progranm pei,» i ti azoute.

I ti ensiste ki prezidan pei i bezwen annan mazorite dan lasanble pour siport son bann nominasyon e ki i enportan pour annan en spiker ki konpran azanda ek langaz gouvernman.

Kandida pour Cascade Charles De Commarmond ti retras son parkour politik konman en manm Lasanble Nasyonal, kot in pas 20-an. I ti deklar sa moman konman istorik, akoz son parti in deside pas li avek lazenes ki i dir i en group spesyal, akoz i reprezant lavenir nou pei.

«Lazenes Lepep pe pran labar,» i ti dir, an fezan osi referans a bann zenn kandida ki “dan ‘line-up’ Parti Lepep” pour sa eleksyon.

En kandida sorti dan sak rezyon ti osi retras bann gran pwen azanda ki Parti Lepep pe prezante. Waven William (Was) ti dir ki son bann vwayaz aletranze in montre li ki napa bokou pei omonn ki okip son pep parey Sesel e ki demokrasi se ledikasyon, lasante, lozman e menm loportinite pour tou dimoun.

Marlène Alcindor (Sid) ki ti koz lo non bann «madanm lepep» ti dir ki sa azanda i siport bann group vilnerab dan sosyete e donn zot tou sipor neseser. Dan sa konteks, i ti anonse ki en group pou evantyelman ganny kree dan lasanble pour regard dan kondisyon bann ki pli vilnerab e pour ede redwir lapovrete. An rapelan ki Parti Lepep pe propoz 11 madanm konman kandida dan eleksyon ki pe vini, i ti azoute ki azanda i osi siport bann madanm dan politik pour ki i evantyelman annan parite 50/50 ant msye ek madanm dan lasanble.

Emmanuel Fideria (Les) ti lo son kote dir ki avek 25 distrik pou napa «balans lasanble», me ki pou plito annan en mazorite ek en minorite. I ti osi dir ki en mazorite lopozisyon pou blok progranm gouvernman.

«Si nou balans lasanble nou pe savir nou bol diri. Si nou balans lasanble nou pe met later dan nou bouyon,» i ti ensiste, an azoutan ki azanda Parti Lepep i prezant «en nouvo fason fer e lespwar pour lavenir».

«Si ou le al vit al ou tou sel, me si ou le al lwen annou al ansanm,» sa kandida pour Les Mamelles ti konklir.

Michelle Sabury (Santral) ti dir avek son bann koleg zenn ki azanda Parti Lepep i fer provizyon pour en lavwa pour zot dan Lasanble e ki pou annan zenn MNA ki pou koz pour zot. Sa pou atraver en sit permanan pour lazenes lo baz proporsyonnel ki sa parti pou propoze. Drwa travayer pou osi ganny prezerve dan menm fason i ti azoute.

«Sa eleksyon alor i pour lazenes ek travayer Seselwa,» i ti dir.

I ti osi dir ki Parti Lepep i annan plan pour amelyor bann servis dan lavil, parey lasante ek sekirite.

Basil Hoareau (Nor) ti dir ki «i enportan pour tenir nou pei akoz i annan en group ki le savir li». I ti demande «ki tou siporter Lepep i vot Lepep akoz nou pa kapab larg son lanmen dan eleksyon prezidansyel e anmar son lanmen dan eleksyon lasanble».

I ti azoute ki bann MNA Parti Lepep pou vot kont lalwa ler i mal, me pa pour blok progranm pei.

Churchil Gill ti koz konman lavwa bann zil pros kot i dir in annan bokou devlopman parey an zeneral dan pei, san konsiderasyon ras, larelizyon ek krwayans politik. An kozan lo nouvo lapros kominikasyon son parti, i ti azoute ki atraver konsiltasyon, «Parti Lepep pe anmenn en nouvo dinamizm politik dan distrik».

Dernyen mo ti al pour kandida Anse Etoile Maria Payet-Marie ki ti trenn lafoul pour swet bonn anniverser Prezidan Michel.

Rankont ti animen par artis tel ki Jean-Marc Volcy, Elijah, Joseph Sinon, Basil Bouchereau, Alain Bacco, Michelle Marengo, Andy Zialor, Tania, Micheal & Rubben e osi en lakoral ‘Lazenes Lepep’.

Source : Seychelles NATION

 

Developers: Cyberwave