Breaking News
Home - National Highlights - Eleksyon prezidansyel le 19, 20 e 21 Novanm

Eleksyon prezidansyel le 19, 20 e 21 Novanm

EleksyonEleksyon prezidansyel pou fer le 19, 20 e 21 Novanm sa lannen.

Se tyermenn Komisyon Eleksyon Hendricks Gappy ki ti anons dat prosen eleksyon prezidansyel pandan en konferans lapres yer kot Lasal Konferans Seychelles Trading Company. Sa rankont avek lapres ti deroul dan prezans lezot manm Komisyon Eleksyon, sef zofisye laranzistreman Lorna Lepathy e lider serten parti politik.

Komisyon Eleksyon in desid dat prosen eleksyon anlinnty avek seksyon 13 dan Lalwa Eleksyon 1995.

Eleksyon pou deroul Zedi le 19 e Vandredi le 20 pour bann zil elwanye e bann stasyon elektoral spesyal, parey i ganny met an plas pour sak eleksyon. Sa i enkli pour bann dimoun zil pros ki pe travay Mahé, bann fwaye pour dimoun aze e bann travayer servis esansyal ki pou pe travay zour ki eleksyon pou deroule lo Mahé, Praslin e la Digue. Eleksyon lo sa trwa zil prensipal pou fer Sanmdi le 21 Novanm depi 7er bomaten ziska 7er diswar.

Komisyon Eleksyon in osi deklare ki pour sa prosen eleksyon, pou osi annan biro spesyal pour bann deteni ki rimann e osi enn lo Ile Persévérance pour fasilit prosedir vote pour bann voter ki reste laba. Bann zabitan Ile Persévérance pou vot dapre distrik elektoral kot zot in anrezistre akoz malgre ki Lasanble Nasyonal in vote pour ki sa zil i vin en sirkonskripsyon elektoral, lalwa pa ankor vin an fors e balizaz Perévérance pa ankor dekoupe.

Msye Gappy in osi anonse ki dan ka kot okenn kandida pa ganny plis ki 50% e ki eleksyon i bezwen al dan dezyenm tour, Komisyon Eleksyon pou annan ant 7 a 14 zour pour organiz dezyenm tour eleksyon. Sa komisyon pe zwenn reprezantan bann parti politik ozordi pour desid en dat.

2elekLanons dat prosen eleksyon prezidansyel i osi ofisyelman lans prosesis pour sa eleksyon. Sa i vin apre ki, an akor avek Lartik 52A Konstitisyon pei,  Prezidan James Michel ti ofisyelman proklanm sa eleksyon le 1 Oktob sa lannen. Apre sa proklamazsyon, Komisyon Eleksyon ti annan en dele 90 zour pour organiz eleksyon.

Dapre lalwa, lanrezistreman voter e rezis voter in osi ferme yer avek lanons dat prosen eleksyon. Lo sa size, Komisyonner Eleksyon in donn garanti ki en rezis voter revize e kredib pou pare avan nominasyon bann kandida prezidansyel, ki pou fer le 28 Oktob ant 9er bomaten e 1er apremidi kot Bibliotek Nasyonal.

Msye Gappy ti azoute ki dapre li, rezis voter i kredib dapre ki lalwa i demande. I ti eksplike ki i kapab arive ki en dimoun in mor aletranze e ki son non i ankor lo lalis, akoz son lanmor pa’n ganny anrezistre dan rikord Leta Sivil Seychelles oubyen son fanmir pa’n fer konnen ki in mor. Pour le moman i ti dir, lalwa pa permet pour tir non sa dimoun lo rezis voter.

Tyermenn Komisyon Eleksyon in otreman ensiste ki bann dimoun ki zot non i lo lalis i bann ki’n anrezistre pour vote. Sa i enkli bann dimoun ki’n kit pei apre reentrodiksyon miltipartizm an 1993, e parmi i annan bann ki ti ankor zanfan sa lepok. In klarifye ki sa bann dimoun i kapab vote e menm kabab debout koman en kandida, a kondisyon ki zot in dan pei pandan omwen trwa mwan avan eleksyon.

«I normal ki zot non i reste lo lalis voter. Sa bann dimoun pa nanm, zot sitwayen parey mwan ek ou,» i ti soulinyen.

I ti osi fer remarke ki lefe ki dyaspora – setadir Seselwa ki reste aletranze – i kapab vote, sa i en progre e se pa an tiran zot non ki nou devret netway rezis voter. I ti plito sizer nesesite pour fer en resansman voter pour asire ki rezis i enkli tou dimoun ki annan laz vote e ki zot vot dan distrik kot zot pe reste. In donn lendikasyon ki sa resansman i kapab ganny fer avan eleksyon lezislativ lannen prosen. Antretan, Msye Gappy in fer rapel ki okenn dimoun i kapab depoz en lobzeksyon kot son biro si i santi ki en non pa devret lo lalis voter.

Msye Beatty Hoareau, en manm Komisyon Eleksyon, ti siport Msye Gappy an dizan ki drwa ki en dimoun i annan pour kit Seychelles e al reste ou travay aletranze pa diskalifye li koman en voter. Komisyon Eleksyon i sepandan aksepte ki lefe ki non en Seselwa i antre otomatikman lo lalis ler sa dimoun i ganny 18-an, i poz en problenm. Sa i akoz sa pa permet kapab verifye avan si sa dimoun i devret lo lalis ou non.

Pandan rankont avek lapres yer, Komnisyon Eleksyon ti sezi lokazyon pour eksplike ki apard son kart idantite, en voter i kapab servi son paspor ki valid ou menm laysenns dray pour li vote, a kondisyon ki lenformasyon lo la i konplet. E menm si en dimoun napa en dokiman idantite dan son posesyon, i kapab vote si i ganny idantifye par zofisye elektoral dan sa stasyon kot in al vote.

Komisyon Eleksyon in osi anonse ki lavey nominasyon i pou donn en ler ki sak kandida pour vini. Zot pou bezwen anmenn en depozit 15,000 roupi e en lalis siporter ki devret konport omwen 500 sinyatir.

Kandida ki oule debout dan prosen eleksyon prezidansyel i kapab kolekte bann dokiman nominasyon kot Aarti Chambers aparti Mardi le 13 Oktob, 9er bomaten.

Sa prosen eleksyon i ekspekte kout plis ki 8 milyon roupi.

Komisyon Eleksyon in osi dir ki i pou envit bann obzervater lokal e entranze sorti kot Lorganizasyon Frankofoni, Commonwealth ek Sadc.

Source : Seychelles NATION

 

Developers: Cyberwave