Breaking News
Home - National Highlights - Renesans sosyal: Kote nou’n arive e kote nou pe ale

Renesans sosyal: Kote nou’n arive e kote nou pe ale

meriton

Minister Vincent Meriton

Komite Nasyonal lo Renesans Sosyal ti Zedi pase organiz en konferans avek bi evalye lakonplisman sa progranm e anmenmtan definir son laplikasyon alavenir.
Sa konferans ki ti deroul dan Sant Konferans Enternasyonal (ICCS) ti  regroup bann akter e partener dan sa progranm.

Son seremoni louvertir ti asiste par Vis-Prezidan Danny Faure, Sef Ziz par enterim Durai Karunakaran, plizyer minis, Prokirer Zeneral Rony Govinden, Sef Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal David Pierre, manm kor diplomatik ek lezot envite.

Nou a rapel ki progranm Renesans Sosyal ti inisye an 2011 par Prezidan James Michel akoz parey tyermenn komite nasyonal lo Renesans Sosyal e Minis pour Servis Sosyal, Devlopman Kominoter ek Spor Msye Vincent Meriton ti fer rapel Zedi, «malgre devlopman problenm sosyal ti pe anvair nou».

Letan  i ti lans sa progranm le 20 Zilyet 2011, Prezidan Michel ti dir: «Si nou pa fer atansyon, nou bato pou koule. Nou kapab perdi tou sa ki nou’n akonpli ansanm konman en pep. I annan bokou lendikasyon bann problenm ki pe grandi dan nou sosyete – problenm sosyal ki pe vin deplizanpli evidan. Mon mesaz i kler: Nou bezwen pran aksyon pour adres bann move keksoz dan nou sosyete. Nou bezwen renesans moral e sosyal».

An rezilta sa lansman, diferan sesyon diskisyon piblik ti organize dan kad en dyalog nasyonal e sa ti permet elaborasyon en plan renesans sosyal 5-an. Sa plan i kouver senk sekter : ledikasyon, drog e kriminalite, lasante, sosyal e devlopman kominoter e travay, e devlopman resours imen.

Apre 4-an, komite nasyonal i krwar ki in annan progre da sa bann diferan sekter. Par egzanp, in annan en rediksyon dan biznes drog e dan kriminalite, lakour in vin pli proaktiv e fer bann santans mars separeman e progranm reabilitasyon dan prizon in entansifye. Nou’n osi vwar louvertir en nouvo sant reabilitasyon pour bann viktim drog Les Canelles.

I osi annan en progranm ki’n ganny met anplas pour bann manman ki an vwa-d-fanmir e en servis lankadreman pour bann dimoun ki dormi dan semen. Sa servis in vin atraver louvertir en sant dakey Ans Norde. Enn sikse sa sant, se ki laplipar dimoun ki in akeir in fini retourn kot zot fanmir.

Dan kad servis sosyal e sipor pour bann ki pli vilnerab, en polisi nasyonal pour bann zanfan e dimoun aze pou lanse plitar sa lannen. Dan kad en nouvo polisi spor, bann vedet sportif i deza pe azir konman bann anbasader pour zot bann koleg zenn. In osi annan en nouvo polisi lanplwa avek en progranm formasyon pour bann zenn apranti, en zofisye lanplwa ki aprezan baze dan sak distrik e progranm award dan bann landrwa travay.

Lo kote ledikasyon, en nouvo polisi ledikasyon pou vin anfors byento. En nouvo skim servis pour bann ansennyan i deza an operasyon e kod kondwit pe ganny revize dan lekol.

Trwa aksyon konkret ki’n petet pli remarkab dan progranm renesans sosyal i   kontrol lo ler vann lalkol, progranm lasante nou nasyon e sirtou progranm valer pour mwan, valer pour nou tou ki’n inisye par Konsey Nasyonal Lazenes (SNYC).

Prosen gran lobzektiv kanpanny Renesans Sosyal se pour sovgard bann lakour Seselwa e asir en bon lavenir pour nou zanfan.
Se zisteman sa size ki Minis Meriton ti adrese letan i ti pe lans sa konferans Zedi. I ti soulinyen ki Seselwa i ozordi viv dan en nouvo Sesel avek tou benefis dignite e konfor ki devlopman in anmennen.

I ti ilistre sa par lefe ki 70% fanmir Seselwa i posed son prop lakaz e ki sa i met nou pei 30enm dan lemonn lo lendeks lozman.
Sepandan, i ti azoute ki sa devlopman i annan en pri, non selman an term larzan, me an term pri imen. An konsekans, i ti dir ki devlopman rapid i premye rezon akoz nou bezwen renouvle nou langazman anver progranm renesans sosyal.

Akoz sa devlopman, i ti azoute, paran napa letan pour zot zanfan, granparan napa sa sipervizyon lo pti zanfan e napa sa gidans spirityel parey lontan.

Minis ti eksplike ki an en mo, nou’n perdi nou bann valer tradisyonnel e nou bann zanfan pa pe viv dan sa bon lankadreman parey avan.

«Defi se ki devlopman i kontinyen anmenn benefis me pa anmenn nouvo problenm. Donk nou devret donn bann fanmir sipor pour zot konsilye devlopman avek bann valer moral,» Minis Meriton ti dir.

Dezyenm rezon ki minis responsab pour zafer sosyal ti donnen, se pour fer bann polisi, servis e progranm reflekte realite lavi ozordi. Sa, i dir, a permet dimoun partisip plis dan bann progranm. I ti azoute ki  se pour sa rezon ki en gran parti sa bann progranm i viz ver ledikasyon.

I ti osi admet ki fodre met plis resours si nou le vwar rezilta e anmenn sa bann progranm dan kominote, lekol ek landrwa travay.

«Nou kapab envesti milyon dan lapolis e dan progranm reabilitasyon. Me sa pa pou sanz nanryen si nou pa tous direkteman bann viktim,» i ti ensiste.

Minis Meriton ti terminen an dizan ki nou’n ariv a en pwen krisyal nou listwar e se nou ki pou aport sa sanzman.
«Nou bezwen fer li pour nou zanfan,» i ti konklir.

Developers: Cyberwave