Breaking News
Home - National Highlights - Travay lo lagrandisman Danm La Gogue pou konmanse an Zen lannen prosen

Travay lo lagrandisman Danm La Gogue pou konmanse an Zen lannen prosen

damTravay lo lagrandisman Danm La Gogue pou konmanse an Zen 2017 e pou pran 18 mwan pour konplete.

Se Minis pour Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima Didier Dogley ki ti fer sa lanons dan Lasanble Nasyonal Mardi. Sa ti apre ki manm elekte pour distrik Anse Etoile Melval Dugasse ti’n demann li en ‘update’ lo sa size.

Minis ti azoute ki sa proze, ki pou antreprann par PUC, pou ogmant kapasite sa pli gran rezervwar delo dan Sesel par 6%. I ti osi enform Lasanble ki en konsiltan pe fer travay lo konsepsyon sa proze depi 2014 e ki prosedir ‘tender’ pou lanse byento.

Avan sa proze i konmanse, PUC pou organiz en rankont avek zabitan sa rezyon pour diskit bann detay final. Antretan, minis in donn lasirans ki sa lakonpannyen in pran an konsiderasyon bann konsern trafik pour letan travay pe fer e pour met mezir neseser anplas pour minimiz blokaz trafik ek tapaz.

An se ki konsern problenm desarz dan rezyon Victoria, Minis Dogley ti rekonnet ki i responsabilite gouvernman pour met anplas en sistenm apopriye. Sa ti vin an rezilta de kestyon lo sa size, enn sorti kot MNA Mont Fleuri Begita Jeannevol e lot kot reprezantan Les Mamelles Emmanuel Fideria.

Minis ti profite pour anons en ‘Sanitation Master Plan’ pour Mahé, Praslin ek La Digue ki pou vin an aplikasyon lannen prosenn, apre ki en letid ki pe fer an se moman i terminen.

Antretan, PUC pe enstal bann pli pti stasyon tretman e pe osi ranplas bann vye tiyo dan rezyon lavil pour mye konnekte avek stasyon Providence.

Swivan en kestyon poze par manm proporsyonnel Sylvianne Valmont, minis responsab pour lanvironnman ti anonse ki son minister pe travay avek Minister Finans pour trouv finansman pour permet netway bann pti semen kot kontrakter pa pe netwaye an se moman. Alokasyon pour sa i sipoze dan bidze 2017.

Minis ti azoute ki Lazans pour Zestyon Salte (LWMA) pe anmenmtan revwar kondisyon ek fason travay bann kontrakter ki konmela netway bann semen primer tou le zour e semen segonder de tanzantan.

Reprezantan Cascade, ki osi lider biznes gouvernman dan lasanble Charles De Commarmond ti oule konnen ki gouvernman pe fer an se ki konsern bann pye sed tou dilon ‘Highway’ Providence. Minis ti reponn ki son minister i toultan koup bann pye sed ki reprezant en danze lo sa semen.

I ti anonse ki zis pour sa lannen tousel, in prevwar pour koup en total 1515 pye sed, e ki travay in fini konmanse.

Minis Dogley ti ensiste ki i pa en opsyon pour tay sa bann pye sed, akoz sa pou bezwen vin en legzersis kontinyel e pou kout en kantite larzan. I ti dir ki i preferab pour ranplas bann vye pye avek bann pli kourt e osi eksplwat zot pour zot dibwa.

I ti azoute ki son minister i deza an kontak avek serten biznes prive pour sa.

Dan son sesyon Mardi, Lasanble Nasyonal ti osi siport en mosyon sorti kot manm proporsyonnel Maria Payet Marie ki ti pe demann revizyon dan polisi ek regilasyon lapes. Sa avek bi pour anpes destriksyon bann lespes e evite ki pwason i vin tro ser.

Parmi bann rekonmandasyon ki bann manm ti agree lo la, sete pour anpes lavant pwason par bann entermedyer olye peser, ki peser i pas benefis konsesyon ki zot gannyen lo karbiran avek konsonmater, koup konsesyon pour bann peser ki vann pwason avek biznes prive, revwar zot lentere avek Labank Devlopman, anpes enportasyon peser etranze pour travay isi e sanz latitid peser an zeneral.

 Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave