Breaking News
Home - news - Banke Kreol

Banke Kreol

bankeLenstiti Kreol an kolaborasyon avek Lakademi Touris Sesel, ti organiz en banke kreol ki ti form par ban aktivite pour konmemor Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel sa lannen ki ti Dimans le 21 Fevriye.

Sa banke kreol ti annan pour bi reviv en laspe nou kiltir kreol Seselwa ki’n plizoumwen disparet.

Kisisa en banke Kreol?

Lenstiti Kreol i eksplike: Banke kreol i annan premye pla, dezyenm pla, trwazyenm pla swivi par deser. I en repa tradisyonnel ki bann fanmiy Seselwa ti servi dan lepase sirtou dan bann lokazyon formel. I ti sirtou bann fanmiy ki ti sosyalman tre eleve ki ti fer banke, ler zot ti annan konpannyen odganm pour dinen.

Me sa tradisyon ti deroul enpe partou dan tou kous sosyete, sirtou pour bann lokazyon parey maryaz, kot en dinen servi ti elev nivo resepsyon.

Sa tradisyon in plizoumwen perdi menm si tou bann pla tradisyonnel ki ti servi dan banke i ankor egziste.

Premye pla en banke i souvan en pwaon mayonnez ouswa en lasoup pwason.

Dezyenm pla i konpri roti ek dipen, servi avek en salad leti, tomat oubyen lezot legim ki annan.

Trwazyenm pla, ki pla prensipal, i souvan en kari ouswa en ladob (ki konmela nou apel styou) akonpannyen par diri blan ek en salad kokonm kiltir (en gro kokonm lokal ki enpe zonn zonn e ki bezwen plise pour servi. I anvoy en bon loder).

Deser i souvan konpri ladob, ouswa lezot deser kreol tel ki gato kreol ek konfitir papay tournen, fondan patat, eksetera.

En banke pour en dinen an fanmiy i servi lo en latab long. Dan ka maryaz oubyen bann rasanbleman enpe pli gran, latab i azoute tou longer e fini dan en laform L.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave