Breaking News
Home - news - Berjaya i ofer Seselwa en kado Festival Kreol

Berjaya i ofer Seselwa en kado Festival Kreol

berjayaAvek bi ankouraz Seselwa e etranze ki pe reste Sesel pour apresye lospitalite e konfor son de lotel, Beau Vallon Bay lo Mahé e Praslin Beach lo Praslin, lakonpannyen Berjaya in anons lentrodiksyon en promosyon spesyal ki pou komans dan milye mwan prosen.

Dan kad sa promosyon, en nwit avek gadyak pour ziska en koup avek de zanfan anba 12-an pou kout 1500 roupi dan en lasanm Praslin Beach, e 1600 roupi dan enn Beau Vallon Bay.

An plis ki sa, sa bann kliyan pou ganny en kredi 100 roupi dan kazino lotel, akse avek spa ek lezot fasilite ki egziste e rediksyon lo dinen e serten aktivite lo lanmer.

Atraver sa promosyon, Berjaya pe osi fer en zes saritab atraver 100 roupi lo sak rezervasyon ki pou al pour Lopital Sesel.

Sa nouvel ki ariv koman en kado Festival Kreol pour Seselwa e lezot rezidan Sesel, ti anonse Lendi apremidi par direkter Beau Vallon Bay, Msye Gulab Rai, pandan en konferans de pres kot sa lotel.

Osi prezan ti Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange e son koleg responsab pour Lasante Mitcy Larue. Lezot partner i Mihin Lanka, Airtel, Pure FM, Federasyon Foutbol (SFF) e zournal Today in Seychelles. Sa bann lorganizasyon pou swa sponsor oubyen ofer piblisite pour sa linisyativ.

Msye Goulag in dir ki Berjaya i en lotel ki’n touzour zanmi Seselwa. I’n osi anonse ki sa promosyon pou lanse dan en gala ki pou fer byento e ki answit pou vin en levennman anyel. Bann envite pou pandan sa sware osi kapab fer kontribisyon an faver Lopital Sesel.

Minis St Ange in dekri sa desizyon Berjaya koman en bon legzanp partenarya piblik-prive, sa ki an angle nou apel ‘public private partnership’ oubyen PPP.
« I en linisyativ sekter prive o benefis sekter piblik. I pou ede asire ki lopital i annan bann resours e fasilite ki neseser. I pou amelyor kondisyon dan lopital. Berjaya pe fer lavi Seselwa vin pli konfortab,” i ti dir.

Minis St Ange in lans en lapel a lezot akter dan sa lendistri pour swiv sa legzanp e travay avek diferan kominote e fer en bon keksoz pour Sesel e pep Seselwa.

I’n osi envit Seselwa pour sezi sa loportinite tourizm lokal ki Berjaya i ofer e profite pour vizit en lot zil e dekouver nou pei.
Lo son kote, Minis Larue in remersye Berjaya pour sa bon linisyativ ki i dir nou bezwen ankouraze dan nou pei.

« Minister Lasante i annan bokou defi tel ki maladi e aksidan. Toulezour nou bezwen ofer nou servis a tou kalite pasyan e akoz lasante Sesel i pou nanryen, nou bezwen trouv resours neseser pour fer fonksyonnen lopital lo en baz kotidyen. Nenport ler, nenport ki parmi nou i kapab antre lopital. Lopital i en landrwa ki nou pa kapab evite. Tourizm lokal pou ede amelyor standar lasante. Kan ou ede atraver sa linisyativ ou pe ed ou pei e son bann zabitan, » Minis Larue in fer resorti.

Developers: Cyberwave