Breaking News
Home - news - En pyes mizikal pour demontre diferan lapse nou Konstitisyon

En pyes mizikal pour demontre diferan lapse nou Konstitisyon

2tesSete dan en latmosfer mizikal, la poezi e ladans ki kontinyasyon selebrasyon 25-an nou Konstitisyon ti deroule yer swar dan Sant Konferans Enternasyonal.

Lodyans ti apresye sa pyes mizikal monte par meter an senn Raymond Clarisse ki ti demontre en montaz refleksyon lo relevans Konstitisyon dan lavi bann sitwayen Seselwa e sa i bann zanfan, fanm, zonm e dimoun aze.

Spektak ti ganny animen par anviron 80 artis tou laz kot zot ti anmenn lodyans lo en refleksyon sa 25-an voyaz nou Kontitisyon dan selebrasyon divers nou lim nasyonal, nou paviyon, nou lanvironman, respe konman en sitwayen, apresye nou sans inik, drwa a lavi e laliberte.

Parmi lodyans ti Prezidan Danny Fuare, Vis Prezidan Vincent Meriton, Minis Dezinyen Macsuzy Mondon, Spiker Lasanble Nasyonal Nicholas Prea, bann lezot minis, manm Lasanble Nasyonal, bann manm kor diplomatik ek lezot envite.

Dan en pti diskour, spiker Lasanble Lazenes, Roberto Legaie ti dir ki lazenes Seselwa i rekonesan anver bann k’in devoue e travay pour etablir e gard nou Konstitisyon vivan pandan sa dernyen 25-an. I ti kontinyen an dizan ki zot pou pran langazman pour kontinyen dan zot lepa.

3tes«Ozordi nou selebrasyon 25yenm laniverser nou Konstitisyon e i lokazyon pour nou ini nou bann valer, eksprim nou gratitid e regard lavenir avek bokou lespwar,» i ti dir.

En manm komite lorganizasyon, Alain Volcère ti dir apre ki zot ti anvi anmenn dimansyon selebrasyon vivan e egeyan atraver lar ek lanmizik an gardan en laspe refleksyon lo nou Kontitisyon. Sa spektak i swiv en semenn kozri, enteraksyon e diskisyon lo bann diferan laspe nou Konstitisyon.

Selebrasyon 25-an nou Konstitisyon i kontinyen dimans le 18 Zen avek seremoni fer monte paviyon lo Mahe 8er30,  2er apremidi lo Praslin e 5er apremidi lo La Digue.

Nou bann portre ki swiv i montre serten bann morso pandan sa spektak.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave