Breaking News
Home - news - En seremoni ki met lanfaz lo linite dan diversite i lans tenm nasyonal ‘Seselwa En Sel Desten‘

En seremoni ki met lanfaz lo linite dan diversite i lans tenm nasyonal ‘Seselwa En Sel Desten‘

Tenm nasyonal pour sa lannen ‘Seselwa En Sel Desten’ ti lanse ofisyelman yer swar dan en seremoni ranpli avek kouler ek refleksyon patriotik ki ti met lanfaz lo linite nasyonal, lenportans e nesesite pour travay ansanm konman en pep malgre tou nou diversite enkli diferans lopinyon pour fer Seselwa avanse ver en sel  desten.

Prezidan Larepiblik Msye Danny Faure, Vis-Prezidan Vincent Meriton, bann minis, manm Lasanble Nasyonal, reprezantan konsey enterrelizye Sifco osi byen ki banm manm komite tenm nasyonal ti parmi plizyer envite ki ti’n rasanble pour temwanny sa gran levennman.

Sete vis-tyermenn komite tenm nasyonal Manmzel Cecile Marcel ki ti ofisyelman lans sa tenm.

Letan i ti pe adres tou bann ki ti prezan, Manmzel Marcel ti fer remarke ki latas ki ti devan sa komite pa ti enn ki ti fasil me ki zot ti arive kantmenm pour met tou zot diferans dekote e travay ansanm pour arive fer en kontribisyon pozitiv ki’n fer tou manm fyer.

2sel

Serten parmi lezot performans ki ti anim seremoni

«Nou fyer nou’n reisi fer en kontribisyon pozitiv dan devlopman nou pei e fyer nou’n met en pti mark  dan liv listwar Sesel,» Manmzel Marcel ti azoute.

Fodre dir ki sa seremoni ti anmenn bokou laplodisman dan lasal e fodre fer resorti ki i premye lannen ki sa komite pour tenm nasyonal i ganny dirize par en manm sosyete sivil, Msye Jules Hoareau.

«Sa i demontre zefor ki pe ganny fer pour promouvwar lademokrasi ek latransparans dan nou pei,» Manmzel Marcel ti dir.

I ti kontinyen an dizan ki dan tenm sa lannen Sesel in ganny ranplase par Seselwa e sa i pour la senp rezon ki «sa lannen nou’n anvi promouvwar sa laspe lapartenans, patriotizm ek lafyerte konman en nasyon”.

«Mon bann frer ek ser, Sesel i nou pei, annou annan sa lafyerte ek 3sellanmour pour nou anmenn nou pei pli devan. Annou sakenn adopte sa tenm e konman bann bon patriyot rod fason ki nou kapab vin ansanm e kontribye pozitivman dan devlopman nou pei,» Manmzel Marcel ti dir.

Pandan sa seremoni logo sa tenm ki’n konsevwar e desinen par en zenn Seselwa, Ziggy Adam, ti ganny devwale.

Sa logo tenm nasyonal i reprezant sa zefor kontinyel pour nou vin ansanm konman en pep an rout ver en sel desten. Son bann kouler eparpiye dan bann laroul i port nou bann kouler nasyonal. Sa bann diferan laroul i osi fer nou rapel ki nou en pti leta zil antoure par losean e ki sa i ranpli avek bokou defi. Dan milye i reprezantasyon nou dimoun, en sel pep avek tou son diversite ki fer nou inik konman en nasyon.

Tou i plase dan en ron ki senboliz sa ki fer nou konplet ‘Linite ek Egalite’. Nou pep i debout dan pirog kouler nasyonal  ki reprezant nou kiltir ek tradisyon, nou devlopman e sa voyaz ver en menm destinasyon. Sanson tenm nasyonal in osi ekrir par Ziggy Adam me enterprete par sis artis Seselwa byen popiler e sa se Sandra Esparon, Joenise Juliette, Georges Payet, Jean Ally, Jose Charles e Reggie.

Pli boner o konmansman sa seremoni ti annan en video lo lavi e parkour pep Seselwa e tou bann keksoz ki fer nou sa pep ras melanze ki nou ete e tou bann keksoz ki nou admire e ki antour nou.

Ti osi annan plizyer ladans koreografik lo ler ek ritm bann sanson patriotik enterprete par diferan santer popiler, resital poenm par zenn poet osi byen ki bann adilt, refleksyon relizye par tou le nef manm Sifco e osi en benediksyon par Reveran per David Alcindor ki osi en manm komite tenm nasyonal.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave