Breaking News
Home - news - Festival Kreol 2017: Final Konpetisyon Kanmtole – Travayer SBC i montre ki zot annan lakadans

Festival Kreol 2017: Final Konpetisyon Kanmtole – Travayer SBC i montre ki zot annan lakadans

2tamSeychelles Broadcasting Corporation (SBC) i gran gannyan konpetisyon final kanmtole pour bann lenstitisyon travay.

Final ti fer Merkredi swar kot Vilaz Kreol dan car park sant konferans enternasyonal (ICCS).

Lazans responsab pour laviasyon sivil (SCAA) ti sorti dan dezyenm pozisyon swivi par Lakademi Tourizm Sesel (STA) dan trwazyenm pozisyon.

Pour sa lannen premye pri ti vo 8000 roupi, dezyenm 5000 roupi e finalman trwazyenm ti 3000 roupi.

SBC ti osi sorti meyer pour kategori ladans doub tandis ki STA ti pran premye pri pour ladans senp.

Pri pour venker ladans senp ti 1500 roupi e ladans doub ti 2000 roupi.

Sis lorganizasyon antou ti pran par dan sa konpetisyon e zot bann group danser ti montre zot talan dan diferan ladans kanmtole tel parey kontredans, mazok, polka, kotis, parmi lezot.

Dapre kordinater sa levennman, Marietta Matombe, konpare avek dernyen fwa kot sa konpetisyon  ti deroul dan lasal, sa lannen komite in vwar nesesite pour fer li o-plenner pandan aktivite Vilaz Kreol.

«Sa i fer li pli gou, parski konman ou ti kapab vwar, dimoun ti pli apresye e pli partisipe. Siporter i kapab desann an gran nonm e sa i fer sa konpetisyon pli vibran,” Madanm Matombe ti eksplike.

Bann manm ziri ti Jenita Laporte, Rollia Young ek Eddy Rose, e zot desizyon ti baze lo kriter tel parey lakadans, mouvman lepa, prezantasyon e mannyer bann danser i swiv direksyon konmander.

Se Minis pour Lazenes, Spor ek Kiltir, Mitcy Larue, ki ti ganny loner pour remet pri avek bann vennker.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave