Breaking News
Home - news - Festival Kreol Enternasyonal Sesel 2017

Festival Kreol Enternasyonal Sesel 2017

melanieBann gannyan konkour literer Pri Regina Melanie pour ganny rekomanse byento

Bann gannyan konkour literer Pri Regina Melanie pour byento ganny rekonpanse dan en seremoni remiz pri ki pour fer Vandredi le 20 Oktob.

Sa konkour ti ganny lanse le 21 Fevriye sa lannen ki ti osi Lazournen Lalang Maternel. Lenstiti Kreol Sesel in deside dedye sa konkour an loner Madanm Regina Melanie pour son devosyon koman en ekriven Seselwa.

Madanm Melanie in ganny vwar koman en lenspirasyon akoz I ti aprann lir e ekri atraver laklas alfabetizasyon dan bann lannen 80.

I ti parmi bann premye dimoun pour zwenn sa kour alfabetizasyon an 1981, lannen ki gouvernman ti .ofer laklas alfabetizasyon.

Konkouir literer Pri Regina Melanie I en konkour annyel pour etidyan lekol primer ek segonder.

Sa lannen konkour i ouver selman pour bann etidyan primer dan kategori poezi ek zistwar kourt.

Bi sa konkour se pour valorize, promot e devlop literatir Kreol atraver bann zenn Seselwa par devlop teknik ekri zistwar ek poezi, onor bann pionye literatir dan Sesel ek zot bann kontinyater, devlop zouti laprantisaz antraver prodiksyon zot prop travay literer e enkilke labitid pour resers e devlop zot lalang maternel antraver literatir.

Dernyen dat pour soumet bann maniskri avek Lenstiti Kreol Sesel ti le 30 Septanm.

 

Mandy Bertin

 

Developers: Cyberwave