Breaking News
Home - news - Jean-Joseph Madeleine i lans ankor en liv plen avek mister

Jean-Joseph Madeleine i lans ankor en liv plen avek mister

Pour bann ki fasinen par bann zafer misterye tel ki nanm, malfezan ek dodosya, sa nouvo liv Jean-Joseph Madeleine avek tit ‘Tandif Granpapa’ i touskifo pour zot.

Sa nouvo liv ti lanse ofisyelman pli boner sa semenn par Msye Madeleine kot Lenstiti Kreol, Au Cap.

Tandif, Msye Madeleine ti eksplike, ti en gro sak fer avek lavwal bato ki bann dimoun aze parey peser ek sarpantye ti servi pour met zot bann zouti ladan. E son zistwar dan sa liv ki baze lo bann zistwar ki son granpapa Dovik ti rakont zot lontan, i dan en serten fason pour rann li omaz.

Sa ekriven Seselwa in deza oparavan ekrir plizyer liv tel ki ‘An Montan Danm Lerwa’, ‘Meakoulpa’, ‘Sekre Lannwit’, ‘Rev Boulverse’, ek ‘Doudou’. Sa bann liv I zeneralman baze lo menm tenm.

Jean-Joseph Madeleine ti ne le 29 Zanvye 1956. An 1981 apre ki i ti’n swiv laklas alfabetizasyon an Kreol, Msye Madeleine ti anbark lo son parkour literer Kreol. Enspire par roman ‘Fler Fletri’ par Leu Mancienne, Msye Madeleine ti konmans ekrir e son premye roman, ‘Anmontan Danm Lerwa’, ti pibliye par Lenstiti Kreol an 1993.

Dan son diskour pour sa lokazyon, Madanm Penda Choppy, sef ekzekitif Lenstiti Kreol, ti onor Msye Madeleine avek son travay.

Bann louvraz Msye Madeleine, Madanm Choppy ti dir, pa reste lo letazer akoz i ganny tre bye apresye, ziska menm Larenyon.

Msye Madeleine ti remersye departman kiltir ek Lenstiti Kreol pour realiz rev bann ekriven Seselwa, osi byen ki son paran.

I ti fer remarke ki lontan zot ti pas letan rakont zistwar akoz zot ti napa bann distraksyon parey radyo ek telelvizyon. Sa ki i ti pli kontan dan zistwar se sa bann zafer dodosya, malfezan ek sorsye.

“Pour mwan se sa bann bout mister ki’n enteres mwan bokou. Mon paran ti souvan rakont bann levennman ki ti pase aswar, bann levennman misterye,” Msye Madeleine ti dir.

Msye Madeleine ti osi donn en pti avangou sa ki ti annan dan son liv.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave