Breaking News
Home - news - Lenstiti Kreol i pibliy en nouvo dokiman lo Tinge

Lenstiti Kreol i pibliy en nouvo dokiman lo Tinge

PS-ROSELenstiti Kreol in lans en nouvo piblikasyon avek tit ‘Rapor Tinge’ ki baze lo rapor en foronm lo tinge ki ti fer an Oktob 2014 dan kad Lazournen Enternasyonal Kreol.  Sa liv in vin en dokiman resers ek referans.

Tinge i enn nou bann ladans Afriken ki dapre Lenstiti Kreol pe disparet. Alor an Oktob 2014 Lenstiti Kreol ansanm avek Liniversite Sesel, ensi ki serten kolaborater konsernen avek prezervasyon nou leritaz kiltirel, ti zwenn dan en foronm avek tit ‘Rol foklor dan valorizasyon ek prezervasyon kiltir’, avek en regar partikilye lo Tinge.

Sa ladans foklorik Seselwa, dapre bann serser, pe preski disparet e alor i annan en demars pour li ganny rekonnet par Unesco konman en ladans foklorik ki an danze disparisyon.

Seremoni lansman sa piblikasyon, ki form parti aktivite pour konmemor FetAfrik, ti asiste par Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange, sekreter prensipal pour kiltir Benjamine Rose ek lezot zofisye kiltir ek Lenstiti Kreol, osi byen ki bann ki’n kontribye dan realizasyon sa piblikasyon.

Minis St Ange ek lezot envite ti ganny en kopi sa piblikasyon ‘Rapor Tinge’ pour zot lenstitisyon respektiv.

Msye Edwin Henriette ti resit en poenm lo tinge avek tit ‘Tinge Ton Dyegoul ek Ton Bouke’tandis ki Gaetan Landry ek son de garson ti perform de kalite ladans Tinge — fas a fas e an trokan gos drwat. Msye Landry i en dimoun ki pe fer son mye pour prezerv e promot sa ladans foklorik.

Dan son diskour pour sa lokazyon, Madanm Penda Choppy, sef ekzekitif Lenstiti Kreol, ti retras e salye lenportans Lafrik e koneksyon Seselwa ek sa kontinan.

Manmzel Joelle Perreau, dwayenn Fakilte Langaz kot Liniversite Kreol, ti dir ki sa ‘Rapor Tinge’ i en dokiman tre enportan ki promot e valoriz Tinge konman en ladans foklorik lokalman osi byen ki enternasyonalman.

I ti fer resorti ki i annan trwa seksyon prensipal: lenformasyon resers ki koz lo listwar ek sitiasyon Tinge Sesel; dezyenmman lo konnesans tradisyonnel ki demontre bann pratik Tinge e finalman lo lavenir Tinge.

 Source : Seychelles nation

Developers: Cyberwave