Breaking News
Home - news - Papa literatir Seselwa i ganny onore

Papa literatir Seselwa i ganny onore

Antoine Abel ti en gran ekriven e poet Seselwa ki’n anmenn literatir Seselwa dan en lot dimansyon e menm fer li travers losean pour al lo nivo enternasyonal.
Pour konmemor 80enm lanniverser sa defen ekriven en aktivite spesyal ti ganny organize kot Lenstiti Kreol yer kot Prezidan Larepiblik James Michel ti ganny loner devwal skilptir Antoine Abel parmi en seri skilptir ki Minis pour Tourizm ek Kiltir in propoze pour onor bann artis entelektyel ki’n fer en kontribisyon remarkab dan devlopman nou listwar, kiltir, literatir ek lezot domenn artistik e syantifik dan pei.

Vev Msye Abel, Josephina Abel, ti ganny sa loner pour asiste Prezidan Michel pour devwal sa skilptir dan prezans bann minis, sekreter prensipal, bann sef egzekitif, le de fiy Msye Abel — Caroline ek Francesca Abel — parmi lezot envite.
Se artis Egbert Marday ki’n travay lo sa skilptir.

En lot lobzektif sa aktivite ti pou lans en liv  ‘Les Mémoires D’Antoine’ par Antoine Abel apre ki lafanmiy Abel ti fer propozisyon ki Lenstiti Kreol i pibliy bann travay Antoine Abel ki bann zenn zenerasyon i kapab osi apresye. Francesca Abel ti ganny loner pour siny sa liv konman en siny pour lans sa liv.

Pandan son diskour lo lapar Minis Tourizm ek Kiltir Alain St Ange, sekreter prensipal pour Kiltir Benjamine Rose ti dir ki dan listwar devlopman pep Seselwa konman en nasyon modern ki annan son prop lalang, son prop kiltir, e ki donk kapab kree, Antoine Abel i debout konman en zean.
« Ozordi i en sans kot nou salye Antoine Abel konman en zonm dan listwar nou pei ki’n kontribye dan devlopman nou pep dan en fason remarkab. En ekriven i parey en kredo dan son pei, se li ki sant laglwar son pep,» Manmzel Rose ti azoute.

I ti osi fer resorti ki Antoine Abel i premye Seselwa ki ranport en pri literer o nivo enternasyonal e sa ti an 1979 ler i ti ranport Prix des Mascareignes avek son liv Une tortue se rappelle.

Pandan sa seremoni ti osi annan sinyatir en lagreman ant direkter Lenstiti Kreol, Penda Choppy, e fiy Antoine Abel, Caroline Abel ki pou permet Lenstiti Kreol pibliy bann travay Antoine Abel.”Antoine Abel i en zonm ki nou selebre dan nou listwar konman papa literatir Seselwa. Parmi bann ekriven Seselwa se li menm ki’n fer pli gran sikse lo nivo enternasyonal donk kan nou ti ganny aprose par lafanmiy Abel lo size piblikasyon en maniskri sa gran ekriven ki pa ti anklor pibliye, zot a kapab mazinen ki mannyer ti en moman spesyal pour nou isi kot Lenstiti Kreol. Pour nou ti konmsi nou ti’n dekouver en trezor, e menm mon ti mazinen ki sa ti ava kapab ganny konpare avek dekouvert en  tablo Picasso ki personn pa’n zanmen war avan,” Madanm Choppy ti dir avek bokou lemosyon.

I ti profite pour remersye Prezidan Michel pour son prezans dan sa aktivite tre emosyonnel, lafanmiy Abel pour annan sa volonte pour partaz don Antoine Abel avek pep Seselwa e tou bann ki ti la pour sa komemorasyon.

Ti en letan tre emosyonnel letan ki Caroline Abel ti lir en poenm e Francesca Abel en ekstre retire dan liv ‘Mon Tann en Leokri’.

« Lafanmiy Abel i oule remersye gouvernman atraver Lenstiti Kreol  pour sa kolaborasyon pour pibliy sa live Les mémoires d’Antoine e osi pour lezot travay ki pour ganny fer alavenir atraver sa lagreman. Nou swete ki zot tou zot ava apresye sa liv ki pe lanse ozordi,” Caroline Abel ti dir o non lafanmiy.

I ti rekonfirm langazman lafanmiy « pour kontinyen travay ansanm pour met alaporte piblik Seselwa e osi byen enternasyonal  bann literatir Antoine Abel.

Lafanmiy Abel ti prezant en kopi sa liv avek Prezidan Michel, Manmzel Rose e Madanm Choppy. Apre seremoni bann ki ti prezan ti kapab apresye en revi lo lavi Antoine Abel pandan ki zot ti pe pran en pti rafresisman.3288

Developers: Cyberwave