Breaking News
Home - Poems - The man with the golden voice

The man with the golden voice

Paule Theodore

(Dedicated to Elvis Cesar)

Ou ledwa letan i ratatouy bann lakord gitar

Ou lizye fermen i plonz ou dan en lot monn

En lot monn ankadre par lanmizik mazik

Ou lavwa manifik ki penetre bann son mazik

Sa pouvwar enfini ki aparet dan leko ou lavwa

 

Leko ou lavwa eksepsyonnel

Konmsi ti’n ganny fonde lo en serk larkansyel

Leko ou lavwa ekstraordiner

Ki toultan posed en pouvwar egzanpler

 

Sak bit ou lanmizik

I fer rezonnen sanzman dan bann leker kritik

Sak son penetre lo ou gitar

I fer limanite santi ki la i annan kek pouvwar

Sak laganm ki ou anvoye

Nou santi kek pouvwar kot pe iliminen

Seselwa in pran ou lanmizik

In met dan fon zot leker

 

Sak ritm ki ou performen

Tou kanton partou i sonnen

Sak ritm ki ou anvoye

Tou dimoun pe demann sa kestyon

Lekel sa santer ki sitan en sanpyon?

 

Leko ou lavwa i sitan enkrwayab

Ki i parey en laroze mazik lo sak petal fler

Sa kalite vibrasyon pa pou ganny santi okenn par

Parske zis ou menm ki posede

Ou lanmizik mazik

Ou lavwa eksepsyonnel

Wi, se ou menm Elvis Cesar

The man with the golden voice

 

 

Developers: Cyberwave