Breaking News
Home - The Festival Kreol - Tou i lo bon semen pour sa 29enm edisyon Festival Kreol

Tou i lo bon semen pour sa 29enm edisyon Festival Kreol

Poster-designOktob in ariv ankor e sa i osi anons larive Festival Kreol, en levennman spesyal lo nou kalandriye nasyonal kot nou selebre nou kreolite e kiltir, e zwenn ansanm avek lemonn Kreolofonn.

Bann manm lo komite Festival Kreol pe zwenn pandan sa dernyen 10 semenn pour prepar pour sa 29enm festival.

Sa lannen, Festival Kreol pour ganny selebre pandan semenn 24 a 31 Oktob e en seri aktivite pour ganny organize pandan sa semenn.

Msye Marcel Rosalie, ki direkter zeneral pour kiltir e ki osi en manm lo komite in dir ki preparasyon pe al byen pour sa festival e ki an zeneral komite i satisfe avek bann preparasyon.

I ti dir ki pandan sa mwan Oktob e sirtou pandan semenn 24 a 31 Oktob, bann lorganizasyon e osi bann distrik pe ganny demande pour organiz bann aktivite ki santre lo nou tradisyon e kiltir kreol.

Lo kote sa festival limenm, Msye Rosalie in dir ki i annan en kad ki ganny servi pour sak lannen e ki bann aktivite popiler tel ki Moman Kreativite, Fon Lanmal e Bal Asosye i touzour reste lo progranm.

Parmi bann nouvo aktivite lo progranm i en trwa foronm lo tinge, moutia e larsitektir tradisyonel.

Sa foronm lo larsitektir tradisyonnel pour konpri en prezantasyon lo ki fason pour prezerv e definir bann larsitektir tradisyonnel.

Osi nouvo sa lannen pour lansman sa konkour Kostim Nasyonal, zwe tradisyonnel dan Paradis des Enfants e Hype Beach Party.

En lot laspe nou kiltir ki vreman enportan se nou lakwizin. Msye Rosalie in dir ki sa lannen bokou lanfaz pe ganny mete lo nou bann manze tipikman kreol.

Msye Rosalie ti dir ki lo kote partisipasyon enternasyonal, bann delegasyon e partisipan in fini konfirmen.

Manm piblik pe ganny demande pour vin partisip dan bann aktivite ki pour ganny organize pour sa 29enm Festival Kreol.

« Festival Kreol i sa letan ki anmenn nou  a fon dan nou rasin e fer nou apresye nou kiltir dan tou son laspe, ki defini nou koman en pep kreol e konekte nou avek lemonn kreolofonn, » i ti dir.

Parmi bann lezot aktivite ki pour annan sa lannen i kwiz enterskoler e enterdistrik, lafwar Kreol, Laserenad, Pipili, Dimans Kreol borlanmer, Tifin, Voyaz e pyes teat.

Louvertir ofisyel sa 29enm Festival Kreol pour fer le 24 Oktob dan Stad Popiler, e sa pour swiv par en konser mizikal.

Developers: Cyberwave