Breaking News
Home - news - Festival Kreol in anmenn bokou korperasyon avek Lareinyon

Festival Kreol in anmenn bokou korperasyon avek Lareinyon

minister

Minis St Ange pe reponn kestyon zournalis pandan konferans de pres yer

Festival Kreol in anmenn bokou korperasyon avek Lareinyon.  Se sa ki ti pwen for konferans de pres ki Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange ti donnen yer a lokazyon louvertir 31enm edisyon sa festival ensi ki Lazournen Enternasyonal Kreol ki selebre le 28 Oktob.

Minis St Ange ti soulinyen ki reisit ki’n posib an parti atraver Festival Kreol se travay ansanm avek bann lezot zil pour met lakoz Kreol de lavan. Avek Lareinyon i ti fer rapel par egzanp progranm Kouzen – kouzin ki permet bann Digwa retrouv zot desandans Reinyonnen ki ti peple zot zil. Konman en konponan sa progranm, i ti azoute ki en Lasosiasyon Kouzen – Kouzin pou kree byento.

i ti osi anonse ki Sesel in kapab konkli lezot lakor avek Lareinyon. Sa i enkli lenportasyon fri ek legim sorti laba, kolaborasyon dan aktivite bato krwazyer dan Losean Endyen e artis journaReinyonnen dorizin Endyen ek Sinwan ki pou kapab partisip dan Seychelles-India Day ek Seychelles-China Day.

Pli gran lakonplisman Minis St Ange ti dir, se lentrodiksyon en vol a ba pri ant Sesel ek sa departman Franse byento.

Minis St Ange ki ti antoure par Prezidan Konsey Rezyonal Lareinyon Didier Robert,  sekreter prensipal pour kiltir Benjamine Rose ek sef egzekitif (CEO) Konsey Nasyonal pour Lar (Nac) Jimmy Savy ti osi dir ki menm si i’n devlop bokou korperasyon avek Lareinyon atraver Msye Robert, i pa’n negliz lesanz avek lezot zil.

I ti presize ki menm travay in fer avek zot, me ki ti bezwen rekonnet travay ki’n fer avek Lareinyon akoz delegasyon sorti lo sa zil ki prezan pour Festival Kreol. En delegasyon Morisyen dirize par Vis-Premye Minis Xavier Duval ki ti’n sipoze vini ti annefe anil son vizit lo dernyen moman akoz lafet Divali.

Prezidan Didier Robert ti lo son kote souliny lareisit konsept Iles Vanilles, ki i dir i’n anmenn plis touris Reinyonnen Sesel e vis versa, i’n anmenn plis bato krwazyer dan Losean Endyen avek perspektiv ankor plis bato alavenir e i’n permet devlopman konzwent lenerzi renouvlab.

Minis St Ange ti osi eksplik lide pour fer louvertir ofisyel yer, alor ki Festival Kreol in konmanse depi semenn pase e ki i termin apredmen.

I ti dir ki komite lorganizasyon sa levennman ti’n deside pour mark Lazournen Enternasyonal Kreol atraver sa louvertir. An profitan pour swet tou Kreol bonn fet, i ti azoute ki sa lazournen i meyer moman pour met laksan lo sa lafet e pour stimil dimoun lo nou kreolite.

Lo kestyon si Carnaval International de Victoria ek lezot levennman pa’n eklips Festival Kreol ki konman en prensip gouvernman ti sipoze pli gran manifestasyon kiltirel dan Sesel, Minis responsab pour Kiltir ti kalifye sa konman en persepsyon. Lo kote partisipasyon piblik ki sanble desann lannen apre lannen, i ti dir ki menm si en dimoun i reste se li dan son sofa, i touzour selebre Festival Kreol e ki dan sa sans, nou bezwen kontinyen servi medya pour fer Seselwa fyer.

A note ki sel lapres lokal ki ti prezan kot sa konferans de pres ki ti’n atir en gran nonm zournalis larezyon, sete zournal ‘Seychelles NATION’. An reaksyon a sa feb partisipasyon medya Seselwa e ki sa i montre dezentere dan Festival Kreol ki’n sanble perdi son lanpler, Minis St Ange ti reponn ki «ou kapab anmenn bef kot delo me ou pa kapab fors li bwar delo» e ki «fodre sakenn i reste dan son rol». An referans a gran partisipasyon kominote Endyen dan Seychelles-India Day par egzanp, i ti dir ki fodre pa ki nou les 6 000 Endyen fer nou per e ki fodre nou pa per nanm.

Apre tou, en sen ek en lanz anmenmtan pa kapab per nanm! Pour anmenn sa a la realite, Minis St Ange i devret ganny felisite pour bon travay ki i’n fer konman Minis Tourizm ek Kiltir.

Annefe, i ti yer profit lokazyon pour anonse ki sa edisyon Festival Kreol i reprezant en moman emosyonnel pour li, akoz i son dernyen fonksyon ofisyel konman Minis Kiltir.

Eski Msye St Ange pou aprezan al ouver son pti lotel lo son zil natal La Digue parey in toultan promet ? Letan a dir. Antretan, an Kreol e parey bann bon Kreol, nou swet sa profesyonnel tourizm le meyer dan laswit son karyer.

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave