Breaking News
Home - Zedmo e Proverb - Zedmo e Proverb

Zedmo e Proverb

cat-moonZedmo:

1. Lekel ki dans lizour ek
lannwit zanmen i arete?

Fey.

2. Mon envit bokou dimoun pou danse,
me tou blan i danse e gro nwanr
i debout i gete?

Diri ki pe bwi dan marmit.

3. Trezor dan later?

Safran.

 

Proverb

1. Ler de dibwa i frot ansanm pa met ledwa dan milye.

Definisyon : Si de zanmi i ganny problem i fase,
pa mel ladan akoz demen zot pou byen.

2. Pa kriy ipipip avan ou ver i plen.

Definisyon: Esper fe akonpli avan selebre.

 

Pou kontinyen apre

 

 

Developers: Cyberwave